EBE 307

Epidemiyoloji

Dersin Adı: EBE 307 Epidemiyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Vaughan JP. Morrow RH. Çeviri Edi. Bertan M., Enünlü T., (1995) Bölge Sağlık Yönteiminde Epidemiyoloji El kitabı, Ankara, Dünya Sağlık Örgütü, Halk Sağlığı Vakfı, 2. Özatalay N. (1995). Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji, Ankara Hatipoğlu Yayınevi,
Yardımcı Ders Kitabı Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Yayın no: 92/1 Ankara, 1992. Beaglehole R., Bonita R., Kjellström T. Temel Epidemiyoloji, Çev. Bilgel N., Dünya Sağlık Örgütü 1993, Nobel&Güneş Tıp Kitabevi Bursa 1998.
Dersin Amacı Öğrenciye, epidemiyolojik ilke ve araştırma yöntemleri, epidemiyolojik ölçütleri kullanabilmeleri ve epidemiyolojik araştırmaları toplum sağlığına uygulayabilme, bilgi ve becerilerini kazandırmaktır
Dersin Özeti

Epidemiyoloji; hem klinik hem de toplum bilimlerinde hastalıkların ve sağlık sorunlarının dağılımı, nedenleri ile bunların teşhis, tedavi ve önlenmesi için uygun yöntemleri belirlemeye yarayan araştırma tekniklerini öğreten bir bilim dalıdır

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Epidemiyolojinin tanımının bilinmesi,

2.       Epidemiyolojik yöntemlerinin bilinmesi,

3.       Epidemiyolojik yöntemlerin yararlarının bilinmesi,

4.       Araştırma planlarken doğru epidemiyolojik yöntemi seçebilmesi

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Epidemiyolojinin tanımı, tarihçesi, kavramlar
2. Hafta Epidemiyolojinin kullanım alanları, epidemiyolojik süreç
3. Hafta Tanımlayıcı epidemiyoloji, yararları, sakıncaları
4. Hafta Tanımlayıcı epidemiyolojide sağlık ölçütleri Ölüm (Mortalite) hızları
5. Hafta Tanımlayıcı epidemiyolojide sağlık ölçütleri Ölüm (Fatalite) hızları
6. Hafta Tanımlayıcı epidemiyolojide sağlık ölçütleri Doğum hızları
7. Hafta Tanımlayıcı epidemiyolojide sağlık ölçütleri Doğum hızları
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Tanımlayıcı epidemiyolojide sağlık ölçütlerine örnek çalışma
10. Hafta Kesitsel epidemiyoloji yararları, sakıncaları ve sağlık ölçütlerine örnek çalışma
11. Hafta Vaka kontrol epidemiyolojisi, yararları, sakıncaları ve sağlık ölçütlerine örnek çalışma
12. Hafta Kohort epidemiyoloji, yararları, sakıncaları ve sağlık ölçütlerine örnek çalışma
13. Hafta Deneysel epidemiyoloji, yararları, sakıncaları ve sağlık ölçütlerine örnek çalışma
14. Hafta Örnek Çalışmalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 88
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri