EBE 306

Yenidoğan Bakımı

Dersin Adı: EBE 306 Yenidoğan Bakımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-Dağoğlu,T.,Ovalı,F.(Ed.): Neonatoloji, 2. Baskı,Nobel Tıp Kitabevleri,2007. 2-Dağoğlu,T.,Görak,G.,(Ed.):Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri,Yenilenmiş 2.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri,2008. 3-Çavuşoğlu H.: Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Genişletilmiş
Yardımcı Ders Kitabı Power Point Ders Sunumları
Dersin Amacı Öğrencilerin sağlıklı yenidoğan izlemi ve yenidoğan dönemindeki tüm sağlıktan sapma durumlarını tanıması ve sevk etmesine yönelik bilgi ve becerileri kazanması.
Dersin Özeti

Sağlıklı yenidoğanın özellikleri ve sağlıklı yenidoğan izlemi, Yüksek riskli yenidoğan ve sorunları, Ebenin tanıması ve sevk etmesi gereken yenidoğan, Ebeveynlerin bilgi gereksinimleri, Yenidoğana özgü uygulamalar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-  Ülkemiz koşullarına göre yenidoğan sorunlarını bilme.

2-  Ekstra uterin yaşama geçişle birlikte yenidoğanda  oluşan değişimleri tanıyabilme.

3-Yenidoğanın fizik muayenesini yapma, risk durumlarını tanıyıp sevk edebilme, acil müdahale yapabilme.

 4-  Ebeveyn-yenidoğan arasında sağlıklı bir ilişki başlatabilme ve sürdürebilme.

 5-  Ebeveynlere danışmanlık yapabilme.

 6-Yenidoğan döneminde sık karşılaşılan sorunları tanıyabilme ve uygun girişimde bulunabilme.

 7-Yenidoğana özgü uygulamaları yapabilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin ve Kaynakların Tanıtımı, *Dünyada ve Türkiyede çocuk ve yenidoğan sağlığı
2. Hafta Dünyada ve Türkiyedeyenidoğan hemşireliği *Yenidoğana özgü terminoloji *Çocuğa/yenidoğana özgü uygulamalar
3. Hafta Normal yenidoğan ve özellikleri *Yüksek riskli yenidoğan ve özellikleri
4. Hafta Yenidoğanınekstrauterin yaşama uyumu *Yenidoğanın fizyolojik fonksiyonları
5. Hafta Yenidoğanın ilk bakımı *Yenidoğanın değerlendirilmesi ve bakımı
6. Hafta Yenidoğan döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunları *Yenidoğanda acil bakım gerektiren durumlar
7. Hafta Ebeveynlerin eğitim gereksinimlerinin karşılanması
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Ebenin tanıması ve sevketmesi gereken yenidoğan I
10. Hafta Ebenin tanıması ve sevketmesi gereken yenidoğan II
11. Hafta Yenidoğan döneminde beslenme
12. Hafta Yüksek riskli yenidoğanlarda beslenme
13. Hafta Bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklama
14. Hafta İntrauterinenfeksiyonlar ve yenidoğan üzerine etkileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 75
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri