EBE 305

Ebelikte Öğretim

Dersin Adı: EBE 305 Ebelikte Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LEMON Hemşirelikte Eğitim Materyali, Ankara, 1998 2. LEMON Eğitmen Rehberi, T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 1998 3. Öğre
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencinin öğretim programı hazırlayıp bu program doğrultusunda öğretme aktivitelerini uygulamasını sağlamak ve yaratıcı öğretme projelerini yaşama geçirecek ortam oluşturmak.
Dersin Özeti

Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Yöntemleri, Sağlık Eğitimi, Yaratıcılık, İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Eleştirel Düşünme, Öğretme ve Öğrenme stilleri, öğretimde teknoloji kullanımı, Grup eğitim uygulamaları

Dersin Öğrenim Çıktıları

-Öğretime ilişkin temel kavram ve ilkeleri diğer bilgilerle birleştirerek açıklayabilme,

-Eğitim-öğretim yöntemlerini açıklayabilme,

-Çocuk ve yetişkin eğitimi arasındaki farkları açıklayabilme,

-Grup eğitimi sürecini açıklayabilme,

-Etkin grup eğitimi yapabilmek için gerekli koşulları sayabilme,

-Eğitim yoluyla çözümlenebilecek sorunlara yönelik yapacağı öğretim yöntemine karar verebilme, 

-Etkili bir öğrenme ortamı yaratabilme,

-Planlanan öğretim planına uygun olarak öğretimi uygulayabilme,

-Birey yada grup eğitimi yapabilme,   

-Eğitimi değerlendirebilme,

-Ebelik hizmetlerinde hizmet içi programlar planlayarak uygulayabilme,

-Uygulanan hizmet içi programları değerlendirebilme.

-Değişik gruplarda en az 1 kez öğretim programı hazırlayıp uygulaması.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Öğretimle ilgili temel kavramlar
2. Hafta Öğretme-öğrenme yaklaşım ve kuramları
3. Hafta Eğitim programları ve öğretim faaliyetleri
4. Hafta Öğretimde kullanılan araç ve gereçler, Öğretme stratejileri
5. Hafta Hizmet içi eğitim/Sağlık Eğitim
6. Hafta Eğitimde ölçme ve değerlendirme
7. Hafta Öğretim yöntem ve teknikleri/Uygulama
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Öğretim yöntem ve teknikleri/Uygulama
10. Hafta Öğretim yöntem ve teknikleri/Uygulama
11. Hafta Öğretim yöntem ve teknikleri/Uygulama
12. Hafta Öğretim yöntem ve teknikleri/Uygulama
13. Hafta Öğretim yöntem ve teknikleri/Uygulama
14. Hafta Öğretim yöntem ve teknikleri/Uygulama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 88
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri