EBE 304

Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik

Dersin Adı: EBE 304 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Özdamar K(2010), PASW ile Biyoistatistik, 8. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir
Yardımcı Ders Kitabı Sümbüloğlu, Kadir, ve Sümbüloğlu, Vildan, (2005), Biyoistatistik,
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık kurumlarında çalışacak hemşirelerin bilimsel araştırma ilkelerini, analiz ve istatistiksel yöntemleri kullanmayı ve bu analizlerin sonuçlarını yorumlamayı öğretmektir.
Dersin Özeti

Sağlık kurumlarında çalışacak hemşirelerin bilimsel araştırma ilkelerini, analiz ve istatistiksel yöntemleri kullanmayı ve bu analizlerin sonuçlarını yorumlamayı öğretmektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Biyoistatistikte kullanılan temel kavramları tanıma,

2.PASW Paket programını kullanmayı öğrenme,

3.Belirtici İstatistikleri (Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri) hesaplama ve kullanma,

4.Verilerin değerlendirilmesinde analiz yöntemlerini seçebilme,

5.Verilerin analizlerini yapabilme,

6.Analizleri yorumlama ve genellemeler yapma. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders müfredatının açıklanması, dersle ilgili gerekli bilgilerin verilmesi
2. Hafta Biyoistatistik tanımı ve kullanılma amaçları
3. Hafta Biyoistatistik ile ilgili temel kavramlar ve terimlerin açıklanması
4. Hafta PASW’ı Giriş ve Menü Yönetimi
5. Hafta PASW’da veri girişi
6. Hafta Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçülerini hesaplama
7. Hafta PASW’da Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçülerini hesaplama
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Grafik çizme kuralları ve PASW’da grafik çizimi
10. Hafta Hipotez testlerinin amaçları, kurulması ve formülasyonları
11. Hafta Parametrik Testler- T testi ve PASW’da T testi uygulaması
12. Hafta Parametrik Testler- Tek Yönlü Varyans Analizi, Çoklu karşılaştırma yöntemleri PASW’da uygulaması
13. Hafta Parametrik Testler- İki Yönlü Varyans Analizi, PASW’da uygulaması
14. Hafta Parametrik Olmayan Testler- Kikare Analizleri ve PASW’da uygulaması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 140
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri