EBE 303

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

Dersin Adı: EBE 303 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 7
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 8
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Taşkın L., Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, IV.Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2000 2. Kişnişçi H., Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi, Ankara, 1996. 3. Danfort, Obstetrik ve Jinekoloji, Çeviri: Erez R., 7.Edisyon, Yü
Yardımcı Ders Kitabı Powerpoint ders sunumları
Dersin Amacı Kadın sağlığı sorunlarını bütüncül bir bakışla ele alabilmesini ve sorunları çözümlemede ebelikteki yeni yaklaşımları tartışabilmesini sağlamak.
Dersin Özeti

Kadının Toplumsal Konumu ve Kadın Sağlığını Etkileyen Faktörler

Kadın Hayatının Evreleri

Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Jinekolojik Enfeksiyonlar

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Genital Organların Bening Oluşumları

jinekolojik Kanserler

Pelvik Ağrı-Pelvik Destek Yapılarının Bozulması-Genital Organ Anomalileri

Kemoterapi ve Radyoterapi

Jinekolojide Cerrahi Tedaviler

MenstrualSiklus Bozuklukları

Dersin Öğrenim Çıktıları

-Kadın sağlığı ve kadının  toplumsal konumu ile ilgili temel kavramları tanıyabilme,

-Ülkemizdeki kadın sağlığının durumunu değerlendirebilme,

-Toplumsal cinsiyet bakış açısı ve kadın sağlığına yansımalarını açıklayabilme,

 -Kadın hayatının evrelerini ve bu evrelere ilişkin sorunları öğrenebilme,

 -Kadının gelişimsel dönemlerine özgü sağlık problemlerini tanıyıp uygun ebelik rollerini kullanabilme,

  -Jinekolojik problemi olan hastayı tanılayabilme,

  -Jinekolojik problemi olan hastanın bakım gereksinimlerini saptayabilme ve buna uygun ebelik bakımını verebilme,

  -Üreme sistemi enfeksiyon hastalıklarının klinik özellikleri,tedavisi,korunma ve ebelik bakım bilgisini kazanabilme,

  -Üreme sağlığı sorunlarını açıklayabilme,

 

  -Üreme sağlığı sorunlarını önlemeye yönelik girişimler uygulayabilme,

 

  -Üreme sistemi kanseri olan hastalara ebelik  bakım sürecini uygulayabilme,

  -Kemoterapi ve radyoterapi alan hastada gelişebilecek komplikasyonları bilebilme,

  -Kemoterapi ve radyoterapi alan hastada gelişebilecek komplikasyonları önlemeyeyönelik uygun ebelik bakımı uygulayabilme

  -Yeni gelişmeleri izleme, araştırma ve incelemenin önemini kavrayabilme,

  -Gerekli durumlarda danışmanlık yapabilme,

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kadın Hayatının Evreleri
2. Hafta Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri
3. Hafta Jinekolojik Enfeksiyonlar
4. Hafta Kadının Toplumsal Konumu ve Kadın Sağlığını Etkileyen Faktörler
5. Hafta Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
6. Hafta Genital Organların Bening Oluşumları
7. Hafta Jinekolojik Kanserler
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Jinekolojik Kanserler
10. Hafta Pelvik Ağrı-Pelvik Destek Yapılarının Bozulması-Genital Organ Anomalileri
11. Hafta Kemoterapi ve Radyoterapi
12. Hafta Jinekolojide Cerrahi Tedaviler
13. Hafta Jinekolojide Cerrahi Tedaviler
14. Hafta MenstrualSiklus Bozuklukları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 8 104
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 6 78
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 231
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri