EBE 302

Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Bakım

Dersin Adı: EBE 302 Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Bakım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 7
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 8
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 6. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2011 2-Gilbert, E.S.,Harmon, J.S., Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı, Çev.Ed L. Taşkın, Birinci Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2002. 3-Şirin A., Kavlak O.
Yardımcı Ders Kitabı Coşkun A.; Hemşire ve Ebelere Yönelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2008
Dersin Amacı Gebe ve fetüsün sağlığının önemini kavratarak annedeki gebelikle ilgili riskli durumları belirlemesine ve bu durumlara ilişkin bakım ve uygulamaları yapabilmesine yönelik gerekli olan bilgi ve davranışları kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Doğum öncesi dönemde riskli durumları belirler ve bu durumların yönetimini sağlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Anne ve fetüsün sağlığının önemini kavrar.

2-Risk gruplarını belirler ve risk gruplarında gerekli önlemleri alır

3-Gebelik sürecinde normalden sapmaları tanır.

4-Taburculuk eğitimi yapar.

5-Gebelikte sağlıktan sapma durumlarında anne ve fetüs sağlığını

yükseltmek için uygun bakımları yapar.

6-Sistemik hastalığı olan gebeye uygun bakımı yapabilir.

7-Aileyi gebelikle ilgili ortaya çıkan sağlık sorununun çözümüne katar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Riskli Durumlarda Anne ve Fetüs Sağlığının Önemi
2. Hafta Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi
3. Hafta Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi
4. Hafta Gebelikte Risk Faktörleri
5. Hafta Gebede Önceden Var Olan Riskli Durumlar
6. Hafta Gebelikte Ortaya Çıkan Riskli Durumlar
7. Hafta Sistemik Hastalıklar ve Gebelik
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Sistemik Hastalıklar ve Gebelik
10. Hafta Teratojenik Enfeksiyonlar
11. Hafta Prenatal Kanamalar (I. Trimestir Kanamaları)
12. Hafta Prenatal Kanamalar (II. Ve III. Trimestir Kanamaları)
13. Hafta Gebeliğe Bağlı Ortaya Çıkan Diğer Sorunlar
14. Hafta Gebeliğe Bağlı Ortaya Çıkan Diğer Sorunlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 8 104
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 4 52
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 244
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri