EBE 301

Normal Doğum ve Doğum Sonrası Bakım

Dersin Adı: EBE 301 Normal Doğum ve Doğum Sonrası Bakım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 7
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 8
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 6. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2011 2-Gilbert, E.S.,Harmon, J.S., Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı, Çev.Ed L. Taşkın, Birinci Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2002. 3-Şirin A., Kavlak O.
Yardımcı Ders Kitabı Powerpoint ders sunumları
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye; doğum ve doğum sonu döneme ait annede oluşan fizyolojik, psikososyal değişiklikleri ve ebenin rollerini, annenin ve ailenin doğum/doğum sonrası dönemdeki baş etme güçlerinin desteklenmesini, olumlu deneyim yaşamasını, annenin, yenidoğanın ve ailenin doğum sonu döneme uyum sağlamasını, doğum eyleminde annenin ve fetusun, doğum son
Dersin Özeti

Bu ders doğum ve doğum sonu döneme ait annede oluşan fizyolojik,

psikososyal değişiklikleri ve ebenin rollerini, doğum eyleminde annenin ve

fetusun, doğum sonrası dönemde de anne ve yenidoğanın fiziksel psikososyal sağlığının korunması, yönelik gerekli olan bilgi ve becerileri kavramsal ve uygulamalı olarak öğretir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Normal doğum eyleminin fizyolojisini bilir

2.Normal doğum eyleminin başlangıcından sonuna kadar annenin ve

fetüsün sağlığını değerlendirir ve ebelik girişimlerini uygular.

3.Doğum sonrası dönemde anne ve yenidoğanı fiziksel ve psikolojik

olarak değerlendirir, gerekli izlem ve bakımı yapar.

4.Sağlık ekibinin diğer üyeleri ile ekip anlayışı içinde çalışma alışkanlığına

sahiptir.

5.Doğumda ebenin rolünü, görevini ve sorumluluklarını bilir.

6.Normal doğum ve doğum sonrası dönemlere ilişkin yeni gelişmeleri

izler, araştırır ve inceler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Normal doğum eyleminde rol oynayan faktörler
2. Hafta Doğum eyleminin fizyolojisi
3. Hafta Doğum eyleminde ağrı
4. Hafta Doğumun evreleri Partografın doğum kliniklerinde kullanılması Eylemin birinci evresinde annenin bakımı ve izlemi
5. Hafta Eylemin ikinci evresinde annenin bakımı ve izlemi
6. Hafta Doğum eyleminde analjezi ve anestezi kullanımı
7. Hafta Eylemin üçüncü evresinde annenin bakımı ve izlemiEpizyotomi ve uygulaması
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Eylemin dördüncü evresinde annenin bakımı ve izlemi Doğum sonu erken postpartumperiod
10. Hafta Emzirmenin başlatılması
11. Hafta Evde doğum
12. Hafta Puerperium fizyolojisi
13. Hafta Doğum sonu dönemde bakım
14. Hafta Laktasyon ve Güvenli Annelik
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 8 104
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 6 78
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 231
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri