EBE 300

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dersin Adı: EBE 300 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Görak, G., Erdoğan, S, Savaşer, S, Çakıroğlu, S,: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Açık Öğretim Fak. Yayın No:265, Etam AŞ., Eskişehir, 1992. 1. Kavaklı, A., Pek, H., Bahçecik, M.: Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Alemdar Ofset, İstanbul, 1995.
Yardımcı Ders Kitabı .: Çocuk Sağlığı Hemşireliği I-II. Hürbilek Mat. Ankara, 1994. 3.Neyzi, O., Bulut, A., Gökçay, 6., Uzel, M.: Anne ve Çocuk Sağlığında Öncelikler, Nobel Tıp Kitabevleri, İst, 2.baskı, 1994. 4. Neyzi, O., Ertuğrul, T.: Pedictri 1-2. Nobel Tıp Kitabevi, İst
Dersin Amacı Öğrencinin, holistik hemşirelik yaklaşımı ve aile merkezli hemşirelik bakım çerçevesinde çocuğun doğumdan ergenlik dönemi sonuna (0-18 yaş) kadar normal büyüme ve gelişim özellikleri doğrultusunda, sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirmesini, sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyerek, değerlendirebilmesini amaçlar.
Dersin Özeti

Çocuk sağlığı ve hastalıklarına giriş, hemşirelik süreci, bağışıklama, çocuk-aile-hemşire iletişimi, çocukluk çağı kazaları, çocuklarda hastaneye yatma, kronik ve yaşamı tehdit edici hastalık, psikososyal yönden riskli aile ve çocuk, davranış bozukluğu olan çocuk, çocuklarda ilaç uygulamaları, çocuklarda sıvı elektrolit dengesi, dengesizlikleri ve hemşirelik bakımı, normal yenidoğan, yenidoğanın hemşirelik bakımı, yüksek riskli yenidoğan, solunum sistemi sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı, konjenital kalp hastalıkları ve hemşirelik bakımı, hematolojik sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı, GİS sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı, GÜS sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı, fiziksel gelişim bozukluğu ve kas-iskelet sistemi sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı, nörolojik sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı, onkolojik sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı, çocuk sağlığıında yenilikler, seminerler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık bakımının her basamağında çocuk hemşiresinin rol ve işlevlerini tanımlar.

2. Çocuğun sağlık durumunu yorumlayabilir.

 3. Çocuk ve ailenin hastalığa ve hastaneye yatışa gösterdiği tepkilerinin farkında olabilir.

 4. Çocuk sağlığını geliştirme ve korumaya yönelik uygulamaları

 5. Çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunlarını tanımlar.

 6. Çocuğun tüm yaş gruplarına göre sağlık durumuna özgü bakım gereksinimlerini analiz edebilir.

7. Tüm yaş gruplarında sağlıklı/hasta çocuğa hemşirelik süreci doğrultusunda hemşirelik girişimlerini uygulayabilir.

 8. Çocuk ve ailenin eğitim gereksinimlerine özgü eğitim planı oluşturabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çocuk Hakları , Çocuk İhmal ve İstismarı
2. Hafta Çocuk Hakları , Çocuk İhmal ve İstismarı
3. Hafta Acil Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi ve Bakımı
4. Hafta Çocuklarda Sık Karşılaşılan Semptomlar ve Bakımı
5. Hafta Solunum Sistemi Hastalıkları ve Bakımı
6. Hafta Solunum Sistemi Hastalıkları ve Bakımı
7. Hafta Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Bakımı
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Üriner Sistem Hastalıkları ve Bakımı
10. Hafta Kan ve Neoplastik Hastalıklar ve Bakımı
11. Hafta Kalp Hastalıkları ve Bakımı
12. Hafta Endokrin Metabolik Bozukluklar ve Bakımı
13. Hafta Sinir Sistemi Hastalıkları ve Bakımı
14. Hafta Deri ile İlgili Problemler ve Bakımı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 4 52
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 153
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri