EBE 216

Fizik Muayene Yöntemleri

Dersin Adı: EBE 216 Fizik Muayene Yöntemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Bates B, (1995)Aguide to Physical Examination and history taking. Lippincott Comp. Hasanoğlu E, Demirsoy S.(1991).Çocuk Hastalıkları Prept ve Ayrıcı Tanı. Hatipoğlu yayınları Wong`s nursing care of Infants and children
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Ebelik öğrencilerinin insan bedenini dinleme yolu ile ve elle muayene becerilerini geliştirmedir.
Dersin Özeti

Fizik muayene yöntemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Boy, kilo ve baş çevresi ölçümlerini yapmak

2.Kulak burun boğaz muayenesini tanımlamak,

3-Meme muayenesini tanımlamak

4-Leopord manevralarını sıralamak

5-Beden kitle indeksini tanımlamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Öykü alma
2. Hafta Fizik muayene ilkeleri
3. Hafta Fizik muayene yöntemleri
4. Hafta Boy , kilo, baş çevresi ölçme
5. Hafta Kulak burun boğaz muayenesi
6. Hafta Solunum sesleri dinleme
7. Hafta Kalp sesleri dinleme
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Sınıf içi uygulama
10. Hafta Leopord manevraları
11. Hafta Meme muayenesi
12. Hafta Karın içi organların muayenesi
13. Hafta Sınıf içi uygulama
14. Hafta Sınıf içi uygulama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 3 4 3 4
PY4) Ebelik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri 5 5 5 5 5
PY5) Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır. 5 3 5 2 4
PY6) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 4 5 5 4 5
PY8) Ebelik alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 5 5 5 5
PY9) Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 1
PY10) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. 1 1 1 1 1
PY11) Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar. 4 3 4 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 1 5 0 5
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 75
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri