EBE 212

Ebelik Tarihi ve Deontoloji

Dersin Adı: EBE 212 Ebelik Tarihi ve Deontoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ebelik Tarihi ve Deontolojisi, Hulusi Köker, Gevher Nesibe Tıp Fak. Yayınları Hemşireliğin Düşünsel Temelleri, Prof. Dr. Perihan VELİOĞLU Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi, A.Ü. Açıköğretim Fakültesi Yayınları Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik, Dietrich V. E
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; ebelik mesleğinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği aşamaların öğrenilmesi, deontolojinin temel ilkeleri ve ebelerin mesleki özellikleri, görev yetki ve sorumlulukları doğrultusunda, mesleki kimlikoluşturulması ve meslek ahlakının benimsetilmesidir.
Dersin Özeti

Deontoloji ve etik biliminin tarihi gelişimi; ebeliğin tarihi gelişimi; ebelik mesleğinin gelişimini etkileyen faktörler; bir meslek olarak ebelik; ebelik eğitiminin gelişimi ve bugünkü durumu; ebelik mesleğinde ahlak kavramı; ebenin sağlık ekibi içindeki yeri ve sorumlulukları; ebelik mesleği ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlar; anne ve bebeğin ihmal ve istismarı; etik seçimler; etik sorunlar; ulusal ve uluslararası ebelik organizasyonları   

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Meslek ve iş kavramlarını tanımlamak
  2. Ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonları sıralamak
  3. Ebeliğin tanımı ve tarihçesini yorumlamak
  4. Mesleki etik ilkeleri sıralamak
  5. Ebelik felsefesi ve değerlerini yorumlamak
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ebelikte Deontoloji ve Etik
2. Hafta Bir Meslek Olarak Ebelik
3. Hafta Ebelik Felsefesi
4. Hafta Sağlığa Disiplinlerarası Ekip Yaklaşımı
5. Hafta Sağlık Bakım Sisteminde Ebenin Rol ve Sorumlulukları
6. Hafta Ebelikte Ahlak Kavramı ve Etik Kodlar
7. Hafta Dünyada ve Türkiye’de Ebelik Eğitimi ve Tarihçesi
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Ebelikle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
10. Hafta Ebelik Mesleği İle İlgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Talimatlar
11. Hafta Ebelikle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
12. Hafta Ebelikle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
13. Hafta Hasta Hakları ve Etik
14. Hafta Tıbbi Girişimler ve Etik
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5 5 4 5 4
PY2) Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY3) Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 3 2 4 4
PY4) Ebelik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri 5 5 5 5 4
PY5) Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır. 4 5 5 3 4
PY6) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. 5 4 5 2 4
PY7) Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 4 5 5 2 2
PY8) Ebelik alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2 2 2 2 4
PY9) Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 4 4 4 4
PY10) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. 5 4 1 4 4
PY11) Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar. 2 5 1 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 75
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri