EBE 313

İlk Yardım ve Acil Bakım

Dersin Adı: EBE 313 İlk Yardım ve Acil Bakım
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-Şelimen D (ed.), Kuğuoğlu S., Eti Aslan F., Olgun N., Acil Bakım, Tavaslı Matbaası, İstanbul, 2004. 2-Dramalı A., Kaymakçı Ş., Özbayır T., Yavuz M., Temel İlk Yardım Uygulamaları 3-Baktır E., İlk Yardım 4--Erdil F., Cerrahi Hastalıkları Hem
Yardımcı Ders Kitabı İlk Yardım, Cemil SÖZEN, Nobel Akademik Yayıncılık
Dersin Amacı Öğrencinin gündelik yaşamda karşılaşabileceği ev kazaları, iş kazaları, trafik kazaları ve doğal afetlere karşı ilk yardım uygulamalarına karşı bilinçlenmesini sağlamak. Kaza ve yaralanmalarda durumun kötüye gitmesini önlemek ve yaralının tedavi edileceği kuruma en kısa sürede nakli sağlanıncaya kadar hayatını korumak
Dersin Özeti

İlk ve acil yardım gerektiren ;ani solunum durması,kalp durması, kanamalar ,şok, kırık ve çıkıklarda ilk yardım uygulamaları,zehirlenmelerde ilk yardım yanık ve donmalarda trafik kazalarında ilk ve acil yardım ilkeleri ve uygulamalar hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak

2.Temel yaşam desteği sağlamak

3.Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak; Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak

4.Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak

5.Hasta veya yaralıları taşıma işlemini uygulayabilmek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İlk Yardım Nedir, Tarihsel Süreç İçinde İlk Yardıma Yönelik Gelişmeler
2. Hafta İlk Yardım Gerektiren Durumlar, Doğal Afetler Trafik Kazaları Ev Kazaları İş Kazaları
3. Hafta Solunumu Ve Kalbi Durmuş Yaralılara İlk Yardım
4. Hafta Kanamalarda İlk Yardım
5. Hafta Kırıklarda, Çıkıklarda, Burkulmalarda İlk Yardım
6. Hafta Yanıklarda Ve Donmalarda İlk Yardım
7. Hafta Özel Durumlarda İlk Yardım(Hipoglisemi, Epilepsi, Bayılma, Şok, V.S)
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta İlk Yardıma Yönelik Sivil Savunma Uygulamaları
10. Hafta Travmalar (Kafa, Göğüs, Karın, Üriner)
11. Hafta Böcek Sokmaları Ve Zehirlenmelerde İlk Yardım
12. Hafta Yabancı Cisimlerde İlk Yardım
13. Hafta Doğal Afetlerde İlk Yardım
14. Hafta İlk Yardım Plan Ve Uygulamalarına Yönelik Uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 75
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri