EBE 209

İç Hastalıkları

Dersin Adı: EBE 209 İç Hastalıkları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 7
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 8
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi EBE101; EBE102
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-Yürügen, B, Durna, 2-, Oktay, S. İç Hastalıkları Hemşireliği, TC. Anadolu Ür. Yayınları No: 564 Eskişehir, 1992 2. Birol, L.,Akdemir, N., Bedük, T.: İç Hastalıkları Hemşireliği Mas Mat Ankara, 1989. 3. Phipps, Y.W., Long, J.B. Woods, F.N.:Medikal- Su
Yardımcı Ders Kitabı * Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010. * Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing,Mosby Year Book, St. Louis, 2004. * Akdemir N., Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşire
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenciye erişkin döneminde en sık görülen hastalıkların fizyopatolojisi, risk faktörleri, korunma ilkeleri, tanı, tedavi ve bakıma yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Özeti

İç Hastalıklarında Temel Kavramlar ve Sağlık Hizmetleri Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesizlikleri Onkoloji Anemiler ve Lösemiler Kanama ve pıhtılaşma Bozuklukları Kalp Yetmezliği, Hipertansiyon ve Miyokard İnfarktüsü KOAH ve Tbc Peptik Ülserler Hepatitler ve HIV Üriner Sistemin Enfeksiyöz Hastalıkları Kronik Böbrek Yetmezliği ve Diyalizler Epilepsi ve SVO Diyabet Artritler ve SLE

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Hastalıkların fizyopatolojisini bilir

2-Hastalıklar için risk faktörlerini bilir

3- Kronik hastalıklardan korunmaya karşı önlem alır

4- Hastalıkların belirti ve bulgularını ayırt eder

5-Hastalıkları ve tedavi planını bilir;Tedavi planını uygular ;Hasta izlemini yapar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İç Hastalıklarında Temel Kavramlar ve Sağlık Hizmetleri
2. Hafta Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesizlikleri
3. Hafta Onkoloji
4. Hafta Anemiler ve Lösemiler
5. Hafta Kanama ve pıhtılaşma Bozuklukları
6. Hafta Kalp Yetmezliği, Hipertansiyon ve Miyokard İnfarktüsü
7. Hafta KOAH ve Tbc
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Peptik Ülserler
10. Hafta Hepatitler ve HIV
11. Hafta Üriner Sistemin Enfeksiyöz Hastalıkları
12. Hafta Kronik Böbrek Yetmezliği ve Diyalizler
13. Hafta Epilepsi ve SVO
14. Hafta Diyabet;Artritler ve SLE
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5 4 5 5 1
PY2) Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir. 2 5 2 1 4
PY3) Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY4) Ebelik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri 5 5 5 5 5
PY5) Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır. 3 5 4 2 1
PY6) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. 3 3 3 3 3
PY7) Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 5 4 5 5 5
PY8) Ebelik alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3 3 1 4 3
PY9) Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2 1 1 2 1
PY10) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. 2 4 1 1 1
PY11) Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar. 1 1 3 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 9 117
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 5 65
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 251
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri