EBE 208

Patoloji

Dersin Adı: EBE 208 Patoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Anadolu Univ.Açıköğretim Fak. Hemşirelik önlisans Eğitimi Patoloji Kitabı Synopsis of Pathology Tusem Tıbbi yayıncılık Patoloji ve Histoloji Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Hastalıkların patogenezi hakkında bilgili hemşire ve ebeler yetiştirmek
Dersin Özeti

Hastalıkların nedenlerini, hastalıkların oluş mekanizmalarını anlayabilme yetisi, hastalıkların organ ve dokularda oluşturduğu fonksiyon bozukluklarını kavrayabilme yetisi, hastalıklar sonucu doku ve organlarda çıplak gözle görülen değişiklikler hakkında gerekli bilgiye sahip olmasını, hastalıklar sonucu oluşan hücrelerdeki morfolojik bulgular hakkında gerekli bilgiye sahip olmasını sağlamaktır

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Hastalık Tanımları ile ilgili ilk terimleri sıralamak,

2-Anatomi bilgileri ile temel patoloji terimlerini sıralamak

3-Histoloji terimlerini sıralamak

4-Fizyoloji ile hastalık ilişkisi bağlantısını kurmak

5-Hastalıkların oluşum mekanizmalarını tanımlamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Patolojiye giriş ve tarihçe
2. Hafta Doku takibi ve laboratuvar işlemleri
3. Hafta Hücrenin tanımı ve hücre adaptasyonu
4. Hafta Hücre zedelenmesi nedenleri
5. Hafta Protein ve yağ metabolizması bozuklukları sonrası görülen hücre dejenerasyonları
6. Hafta Karbonhidrat ve pigment metabolizması bozuklukları sonrası görülen hücre dejenerasyonları
7. Hafta İltihap hücreleri - İltihap nedenleri - Akut İltihabın patogenezi
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Kronik iltihabın patogenezi - Kronik iltihap tipleri
10. Hafta İltihabın iyileşme sürecinde izlediği yollar
11. Hafta Ödem patogenezi ve nedenleri -Hiperemi ve konjesyon -Kanama
12. Hafta hemostaz ve trombozun patogenezi
13. Hafta -Sistemik tromboembolizm -Yağ embolizm - Hava embolizm -Amnion sıvı embolizmi
14. Hafta İnfarktın tipleri -Şok patogenezi ve tipleri -Şokun evreleri -Malign ve benign tanımı,isimlendirilmesi,tümör epidemiyolojisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 75
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri