EBE 207

Normal Gebelik ve Bakım

Dersin Adı: EBE 207 Normal Gebelik ve Bakım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 7
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 8
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi EBE101; EBE102
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Childbirth Education (Practice, Research and Theory), Nichols F.H., Humenick S.S., second ed. 2000 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Lale Taşkın ,2009 Embriyoloji. Günhan Erdem. Bedray Basın Yayın ,2006 Kadın Sağlığı, Ahsen ŞİRİN(Ed),2008
Yardımcı Ders Kitabı Maternal Newborn Nursing Theory and Practice, Nichols F.H., Zwelling, E., 2000
Dersin Amacı Normal gebelik dersi öğrencinin; anne sağlığının önemi, normal gebelik,oluşumu ve gebelikte görülen fizyolojik ve psikososyal değişiklikler, gebeizleminin özelliklerini tanımlayarak gebe muayenesi yapmasını sağlamayı amaçlar.
Dersin Özeti

Normal gebelik süreci

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Normal gebeliğin oluşumunu tanımlamak

2-Gebelik trimesterlerini tanımlamak

3-Gebe muayenesi yapmayı tanımlamak

4-Gebe izlemini tanımlamak

5-Normal gebeye eğtimler yapmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması ve beklentilerin gözden geçirilmesi,Temel sağlık ölçütleri,Perinatal dönemde ebenin rolü
2. Hafta Üreme Sistemi Anatomisi ve fizyolojisi
3. Hafta Üreme Sistemi Anatomisi ve fizyolojisi
4. Hafta Üreme Sistemi Anatomisi ve fizyolojisi
5. Hafta Cinsiyet hücrelerinin gelişimi
6. Hafta Gebeliğin oluşumu ve gelişimi
7. Hafta Gebelikte görülen fizyolojik değişiklikler
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Gebelikte görülen olağan şikayetler
10. Hafta Gebelikte psikososyal değişiklikler ve adaptasyon
11. Hafta Gebelikte anne ve fetüs sağlığının yükseltilmesi
12. Hafta Prekonsepsiyonel dönem
13. Hafta Gebelik Teşhisi
14. Hafta Antenatal dönem izlemi,Gebelikte Beslenme; Genetik danışmanlıkta ebenin rolü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 5 5 5 5 5
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 4 5 5 5 3
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 3 2 3 3 3
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 2 2 2 2 2
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 5 5 5 5 5
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 4 2 4 2 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 5 5
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 4 2 3 5 3
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 5 5 5 5 5
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 4 4 4 4 4
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 4 5 5 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 9 117
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 5 65
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 231
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri