EBE 206

Sağlık Sosyolojisi

Dersin Adı: EBE 206 Sağlık Sosyolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Cirhinlioğlu, Zafer, Sağlık Sosyolojisi, Nobel Yayınları, Ankara, 2001. Kasapoğlu, M. Aytül, Sağlık Sosyolojisi, Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara, 1999. Kaya, Kamil, Türk Toplumunun Yaşama Tarzı, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2003. Kızılçelik, Sezgin, Tür
Yardımcı Ders Kitabı Powerpoint ders sunumları
Dersin Amacı Öğrencileri sosyoloji ve sağlık sosyolojsi konusunda teorik ve pratik olarak bilgilendirmek; bakış açılarını genişletmek; sorgulayıcı olmalarını sağlamak; kazandıkları bilgileri ve tutumları eğitimleri ve meslek hayatları boyunca kullanmalarını sağlamak.
Dersin Özeti

Sağlık ve hastalık  Kavramları; Biyolojik model; Sosyal Model; Farklı Sosyolojik bakış açılarından sağlık ve hastalık kavramları:İşlevselcilik, Çatışmacılık, İnşacılık, Post yapısalcılık; Feminist bakış açısı. Sosyo-ekonomik değişkenler ve Sağlık

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar; Tıbbi etik sorunları değerlendirir; Araştırma etiğini uygular.

2-Telkinin ve ruhi faktörlerin sağlıkla ve hastalıkla ilişkisini kurar.

3-Hastalık teşhisini psişik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirir.

4-Tıbbın yan etkilerini farkeder.

5-Geleneksel sağlık pratiklerinin, doğumun, emzirmenin farkını görür. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık ve Hastalık Kavramı
2. Hafta Biyolojik Model
3. Hafta Sosyal Model
4. Hafta İşlevselcilik
5. Hafta Çatışmacılık
6. Hafta İnşacılık
7. Hafta İnşacılık
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Post Yapısalcılık
10. Hafta Post Yapısalcılık
11. Hafta Feminist Bakış Açısı
12. Hafta Sosyo Ekonomik Değişkenler
13. Hafta Sosyo Ekonomik Değişkenler
14. Hafta Sosyo Ekonomik Değişkenler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri 1 1 1 1 1
PY5) Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır. 1 1 1 1 1
PY6) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. 1 1 1 1 1
PY7) Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 1 1 1 1 1
PY8) Ebelik alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY9) Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY10) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. 1 1 1 1 1
PY11) Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 75
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri