EBE 205

Histoloji ve Embriyoloji

Dersin Adı: EBE 205 Histoloji ve Embriyoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-Yürügen, B, Durna, 2-, Oktay, S. İç Hastalıkları Hemşireliği, TC. Anadolu Ür. Yayınları No: 564 Eskişehir, 1992 2. Birol, L.,Akdemir, N., Bedük, T.: İç Hastalıkları Hemşireliği Mas Mat Ankara, 1989. 3. Phipps, Y.W., Long, J.B. Woods, F.N.:Medikal- Su
Yardımcı Ders Kitabı Lange Histoloji Moore Embriyoloji
Dersin Amacı Embriyoloji: İnsanda döllenme sonucu gelişen embriyonun oluşum sürecini kavratmak, Histoloji:Temel vücut dokularını kavratmak
Dersin Özeti

Embriyonun oluşum süreci, vücut dokuları ve organlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Cinsiyet hücrelerine özgü bölünmeyi ayırt eder

2-Fertilizasyon, organ gelişimi ve plasentanın morfolojik özelliklerini yorumlar

3-Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptayabilmek için insan organ ve sistemlerinin fonksiyonlarını sisteme özgü analiz eder.

4-Üreme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur

5-Doku ve organ sistemi arasında bağlantı kurar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Embriyolojinin tarihçesi
2. Hafta Dişi ve erkek üreme sistemleri
3. Hafta Oogenez ve spermatogenez
4. Hafta Fertilizasyon ve İmplantasyon
5. Hafta Bilaminar embriyonik disk
6. Hafta Bilaminar embriyonik disk
7. Hafta Trilaminar embriyonik disk, tabakalar
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Organogenez
10. Hafta Konjenital malformasyonlar
11. Hafta Histoloji-hücre ve epitel doku
12. Hafta Histoloji-Bağ doku ve kıkırdak, kemik
13. Hafta Histoloji-kas doku
14. Hafta Histoloji sinir doku
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 5 4 5 3 5
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 88
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri