EBE 204

Bulaşıcı Hastalıklar

Dersin Adı: EBE 204 Bulaşıcı Hastalıklar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı GÖRAK, 6, SAVAŞER, S.”Epidemiyolojiye giriş ve enfeksiyon hastalıkları” TC. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:563 Açık öğretim Fak. Yayınları No:261 KAYNAKLAR : -Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji ( Ed; Prof.Dr Kaya Kılıçturgay )-İmmünolojiye Giriş ( E
Yardımcı Ders Kitabı Tuncer A. 1982; Toplum Sağlığında İnfeksiyon Hastalıkları ve Korunma, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Kanra G.A., 1993; İnfeksiyon Hastalıkları Akut Bakteriyel İnfeksiyonlara Yaklaşım, Güneş Kitapevi Ltd. Şt., Ankara Aydın, A., 2010; Enfeksiyon H
Dersin Amacı Enfeksiyon hastalıklarını tanıyarak korunma yollarını öğrenmek.
Dersin Özeti

Enfeksiyon hastalıkları. Mikroorganizmalarla meydana gelen bulaşıcı hastalıkların tam tedavi yöntemleri pidemiyolojik ve etyolojik özellikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Enfeksiyon hastalıklarını tanımak

2-Enfeksiyon hastalıklarında korunma yollarını tartışmak

3-Enfeksiyon hastalıklarından korunmaya yönelik toplum çalışmaları yapabilmek

4- Enfeksiyon hastalıkları tesbit edildiğinde gerektiğinde sevk etmek

5-Enfeksiyon hastalıklarından korunmada aktif rol almak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Epidemiyolojiye Giriş ve İnfeksiyon Hastalıkları
2. Hafta İnfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve İnfeksiyon Oluşumu
3. Hafta İnfeksiyonlardan Korunmada Bağışıklama
4. Hafta Hastane İnfeksiyonları
5. Hafta İnfeksiyonlardan korunmada izolasyon ve izolasyon yöntemleri
6. Hafta Solunum Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
7. Hafta Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
10. Hafta Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
11. Hafta Protozoonların Neden Olduğu İnfeksiyonlar ve Hemşirelik Bakımı
12. Hafta Helmintlerin Neden Olduğu İnfeksiyonları ve Hemşirelik Bakımı
13. Hafta Artropodların Neden Olduğu İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
14. Hafta Diğer İnfeksiyon Hastalıkları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 75
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri