EBE 203

Genetik

Dersin Adı: EBE 203 Genetik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı William S. Klung Michael R. Cummunings, 2003 :Genetik. Altıncı baskıdan Çeviri. Ankara Palme Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Öğrencilerimizin Mendel genetiği; kromozomlar ve kalıtım;popülasyon genetiği; genetik hastalıklar hakkında alanlarında kullanabilecekleri bilgileri edindirmek.
Dersin Özeti

Modern Genetiğe Giriş

Mendel Genetiği

Kan Grupları

Krosover ve gen haritalaması

Cinsiyetin Belirlenmesi ve Eşey Kromozomları

Kromozom mutasyonları

DNA ve DNA replikasyonu

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Gen Mutasyonu ve DNA Onarımı

DNA Klonlaması

Gen Teknolojisin Uygulama Alanları ve Etik

Genetik Hastalıklar

Genetik ve Kanser

Türkye'de Genetik ve Uygulama Alanları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-temel genetik bilgilerini kavrama

2-genetik hastalıkları tnımlar

3-kromozom mutasyonlarını tanımlar

4-gebe ve fetus izleminde genetik bilgilerini kullanır

5-gerekli olduğunda genetik danışmanlık önerir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genetiğin tanımı ve kapsamı
2. Hafta Hücre: Kalıtsal madde, kromozomlar
3. Hafta Hücre Bölünmeleri: Mitoz, mayoz
4. Hafta Eşeyli üreyen organizmalarda yaşam çevrimleri
5. Hafta Genotip ve fenotip
6. Hafta Genler arasındaki etkileşimler: Mendelin çalışmaları, bir genin allelleri arasındaki etkileşimleri, katallellik, farklı genlerin arasındaki etkileşimler, pleiotropi
7. Hafta Etkinlik ve etkinlik derecesi
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Eşey belirlenmesi ve eşeye bağlı kalıtım
10. Hafta Sitoplazmik kalıtım: Organellerdeki genlerin kalıtımı, hücresel simbiyontlar, nukleustaki genlerle sitoplazma arasındaki etkileşimler
11. Hafta Bağlantı ve rekombinasyon
12. Hafta Mutasyon: Kromozom sayısı değişmeleri, kromozom yapısı değişmeleri, gen mutasyonu
13. Hafta Kantitatif kalıtım
14. Hafta Populasyon genetiği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 101
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri