EBE 202

Cerrahi Hastalıklar

Dersin Adı: EBE 202 Cerrahi Hastalıklar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 7
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 8
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Erdil,F.,Elbaş,N.Ö;Cerrahi hastalıkları Hemşireliği,Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yayınları, Ankara,1997. 2.Aksoy,G.veArkadaşları;CerrahiHastalıklarıHemşireliği,A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları,Eskişehir,1992. 3.Aksoy,G.ve Arkadaş
Yardımcı Ders Kitabı Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N. (eds).Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011 * Aydın S., Akça T., Çolak T.(eds). Cerrahi Hastalıklarda Tanı ve Fizik Muayene. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2008 * Aksoy G.(Ed) Cerrahi Hastalık
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, cerrahinin temel ilkeleri, cerrahi girişim gerektiren hastalıklar, operasyon öncesi, sırası ve sonrasında bakımın ilkeleri hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Temel bakım ilkeleri pre-op, post-op bakım cerahi girişim gerektiren hastalıklar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Cerrahi bakım ilkerini tanımlar

2- Sutur tekniklerini tanımlar

3-Tüm girişimlerinde asepsi antisepsi ilkelerini uygular

4-Pre-op, pos-op bakım uygular

5-Epizyotomi uygular

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 15
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Cerrahi hastalıklarına giriş.
2. Hafta Cerrahi asepsi
3. Hafta Sıvı-elektrolit dengesi
4. Hafta Kanamalarda ve şoklu hastada bakım.
5. Hafta Yara ve bakımı
6. Hafta Ameliyat öncesi,sırası ve sonrası bakım.
7. Hafta Solunum sistemi cerrahisi ve bakımı
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Solunum sistemi cerrahisi ve bakımı
10. Hafta Solunum sistemi cerrahisi ve bakımı
11. Hafta Kardiyo, vasküler sistem cerrahisi ve bakımı
12. Hafta Gastrointestinal sistem cerrahisi ve bakımı
13. Hafta Ürogenital sistem hastalıkları ve bakımı
14. Hafta Kırıkta hasta bakımı.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 8 104
Ödevler 1 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 4 52
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 254
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri