EBE 201

Farmakoloji

Dersin Adı: EBE 201 Farmakoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. CİNGİ, I; EROL, K. (1996); Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Personeli Önlisans Eğitimi, Farmakoloji. 2. DÖKMECİ, I. (2007); M.Y. Okulları için Farmakoloji Dersleri. Nobel Tıp Kitapevleri. 3. SÜZER, O. (2002); Farmakolojinin Temeller
Yardımcı Ders Kitabı Power point ders sunumları
Dersin Amacı 1. Farmakolojinin tanımı ve genel farmakoloji kavramlarını öğrenme. 2. İlaç kavramını öğrenme ve ilaçların nasıl ve hangi kaynaklardan elde edildiğini öğrenme. 3. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları, etkilerini ve etki mekanizmalarını öğrenme. 4. İlaçların yan etkilerini ve toksik etkilerini öğrenme. Yan etkiler ve toksik etkiler görüld
Dersin Özeti

 Farmakolojinin tanımı ve temel farmakoloji bilgilerinin öğretilmesi. Tıpta ilaçların kullanımının öğretilmesi. Dersin içeriği ise şöyledir: Temel farmakoloji (İlaçların elde edildiği kaynaklar, farmakokinetik, farmakodinami, toksikoloji). Tıpta kullanılan ilaçların terapötik etkileri ve etki mekanizmaları, yan etki ve toksik etkileri

Dersin Öğrenim Çıktıları

Günümüzde kullanılan ilaçların temel etki mekanizmalarının öğrenilmesi.

İlaçların zararlı etkilerinin olabileceğini ve bunların neler olduğunun öğrenilmesi.

İlaca bağlı gelişebilecek acil durumların öğrenilmesi ve  bu acil durumlara yaklaşımın öğrenilmesi.

Hastalıkların tedavisinde veya destekleyici tedavi amacıyla kullanılan ilaçların kullanımında bireye özgü parametrelerin öneminin kavranması.

Kişisel tedavi ya da bireye özgü tedavi kavramlarının ve özelliklerinin öğrenilmesi.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Farmakolojinin Temel Kavramları
2. Hafta Farmakokinetik ve Farmakodinami
3. Hafta Toksikoloji
4. Hafta Otonom sinir Sistemi İlaçları
5. Hafta Kardiovasküler Sistem İlaçları
6. Hafta Renal Sistem İlaçları
7. Hafta Santral Sinir Sistemi İlaçları
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Solunum Sistemi İlaçları
10. Hafta Antibiyotikler ve Diğer Kemoterapötikler
11. Hafta Sindirim Sistemi İlaçları
12. Hafta Endokrin Sistemi İlaçları
13. Hafta Otakoidler
14. Hafta Vitaminler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 101
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri