EBE 200

Riskli Gebelik ve Bakım

Dersin Adı: EBE 200 Riskli Gebelik ve Bakım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 7
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 8
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi EBE101; EBE102
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Lale TAŞKIN,2009 Kadın Sağlığı, Ahsen ŞİRİN(Ed),2008 Propedötik Kadın Doğum, Kazım ARISAN,1993 Varney`sMidwifery,Varney,H.3.baskı,1997
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye; gebenin ve fetüsün sağlığının önemini kavratarak annedeki gebelikle ilgili riskli durumları belirlemesine ve bu durumlara ilişkin bakım ve uygulamaları yapabilmesine yönelik gerekli olan bilgi ve davranışları kazandır
Dersin Özeti

Gebe ve fetus sağlığı ile ilgili riskli durumlar ve bunların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Normal Gebeliği Tanımlar

2-Riskli Gebelik Bulgularını Sıralar

3-Riskli Gebe Takibi İlkelerini Uygular

4-Risklere Uygun Bakım Sunar

5-Sevk Etme İlkelerini Benimser

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 70
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Doğum Öncesi Bakımın Önemi, Amacı ve Ebenin Rolü
2. Hafta Gebelikte Anne ve Fetüs Sağlığının Değerlendirilmesi
3. Hafta Gebelikte Risk Faktörleri
4. Hafta Gebelikte Kanamalar
5. Hafta HyperemezisGravidarum, Çoğul gebelik
6. Hafta Gebelikte Hipertansif Durumlar
7. Hafta EDT, EMR ve Miad Geçmesi
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Amniyos Mayii Anomalileri
10. Hafta Gebelik ve Anemi
11. Hafta Gebeliğin Neden Olduğu Üriner Enfeksiyonlar, Korioamnionitis
12. Hafta Gestasyoneldiabet
13. Hafta Gebelik ve Kalp Hastalıkları
14. Hafta Gebelik ve Diğer Sistem Hastalıkları, Gebelikte Teratojenik Enfeksiyonlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 8 104
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 5 65
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 231
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri