EBE 108

Fizyoloji

Dersin Adı: EBE 108 Fizyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi HEM 101 FİZYOLOJİ
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Umay Meriç OCAK ŞAHİNOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Guyton AC, Hall JE. Tıbbi Fizyoloji, 11. baskı, Nobel Tıp Kitabevi, 2006. Ganong WF. Tıbbi Fizyoloji 20. baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002. Berne RM, Levy. MN, Koeppen B, Stanton B. Fizyoloji 5. Çeviri: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Baskı Güneş Tıp
Yardımcı Ders Kitabı -Fizyoloji; Prof.Dr. Şehvar ÇAĞLAYAN M.D. FloranceNightingale Yayını.
Dersin Amacı İnsan vücudunda bulunan tüm organ sistemlerinin çalışması hakkında fikir sahibi olmak.Fizyoloji dersi, sağlık sektöründe uygulama yapacak olan ebe ve hemşirelerin uyguladıkları yöntemin temelini ve ayrıntılarını öğrenmelerini sağlar.
Dersin Özeti

Hücre, kas, sinir, endokrin sistemi, duyular, kan, sindirim, boşaltım ve solunum sistemlerinin görevleri ve bu sistemler özel işlevlerini yerine getirirken oluşan olayların açıklanması 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 İnsan vücudunun fizyolojik yapısını ayırt etmek

2 Solunum sistemi fizyolojisini ayırt etmek, Solunum Mekaniğini Analiz Edebilmek
3 Dolaşım sisteminin fizyolojisini ayırt etmek;Vücut Sıvı Bölüklerini ayırt edebilmek
4 Sinir sistemi fizyolojisini ayırt etmek
5 Diğer vücut sistemleri ve duyu organlarının fizyolojisini ayırt etmek
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders müfredatının açıklanması, dersle ilgili gerekli bilgilerin verilmesi, tanışma
2. Hafta Fizyolojiye giriş, Homeostasis, Vücut sıvı bölümleri, Hücrenin genel yapısı, Hücre zarından madde taşınma yolları
3. Hafta Membran potansiyelleri: Dinlenim potansiyeli, Aksiyon potansiyeli, İskelet, düz ve kalp kasının hücre yapısı ve aksiyon potansiyelleri, Motor birimler, Tüm kasların kasılmalarının moleküler temelleri, Kasların mekanik özellikleri
4. Hafta Sinir sisteminin temel organizasyonu, hücreleri, , Nörotransmiterler, refleks yayı, merkezi sinir sistemi,,Beyin sapı, beyincik, talamus, hipotalamus, bazal gangliyonlar yapı ve görevleri
5. Hafta Göz ve kulağın anatomik yapısı, Görme duyusu, İşitme duyusu Denge
6. Hafta Hormonların sınıflandırılması, Hormonların etki mekanizmaları, Hipofiz bezi hormonları
7. Hafta Tiroid bezi hormonları, Paratiroid bezi hormonları, Böbreküstü bezi, pankreas hormonları, Cinsiyet hormonları
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Kanın temel yapısı ve görevleri, Plazma, Eritrositler, Lökositler ve bağışıklık, Trombositler
10. Hafta Kalp kası aksiyon potansiyeli ve kasılması, Kalpte uyarı-ileti sistemi, Kalp siklusu, Kalbin sinirsel kontrolü, Kalp sesleri
11. Hafta EKG, Kan basıncının düzenlenmesi, Kalp debisi ve düzenlenmesi, Venözdönüş,Damarların yapısı
12. Hafta Solunum sisteminin yapı ve işlevi, Havalanma-kanlanma ilişkisi, Kanda O2 ve CO2 taşınması, Solunumun kontrolü
13. Hafta Böbreğin görevleri,,Fizyolojik anatomisi,, Nefron yapısı, süzme, geri emilim ve salgılama olayları, glomerülerfiltrasyon hızını, etkileyen faktörler ve otoregülasyon, Klirens, idrarın dilüe veya konsantre edilmesi,Asit-baz dengesi
14. Hafta Sindirim organları, Sindirim çeşitleri, Sindirim enzimleri, Sindirim sisteminin kontrolü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 101
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri