EBE 106

Mikrobiyoloji-Parazitoloji

Dersin Adı: EBE 106 Mikrobiyoloji-Parazitoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör Fadime KAHYAOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Altındiş M.(2010), Hemşireler için Mikrobiyoloji, Nobel Kitabevi, İstanbul. 2.Bilgehan H. (2005),Temel Mikrobiyoloji, Barış Yayınları- Fakülteler Kitabevi, İzmir
Yardımcı Ders Kitabı Powerpoint ders sunuları
Dersin Amacı Mikrobiyoloji ve bağışıklık bilimini temel hatları ile tanıtmak, Enfeksiyon hastalıklarının oluşumu, etkenleri, korunma ve tedavi yöntemleri, tedavi alternatifleri hakkında bilgi sahibi olan hemşireler yetiştirmek
Dersin Özeti

Mikrobiyolojiye giriş, Mikroskoplar, Mikrobiyolojide kullanılan diğer araç gereç ve cihazlar, Bakterilerin yapı ve fizyolojileri, Bakteri genetiği ve antimikrobik maddeler, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Boyalar ve boyama yöntemleri, Çevre mikrobiyolojisi, Örnek alma teknikleri, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, İmmünolojiye giriş ve antijen, İmmün sistemin yapısı, İmmünglobulinler (Antikorlar), İmmün cevap, Doğal direnç, Aşılar ve bağışık serumlar, Mikrobiyolojik tanı yöntemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Canlıların en basit grupları olan mikroorganizmaları tanınması

2.Hastalardan klinik örneklerin alınması

3.İmmun sistemin savunma mekanizmaları

4.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri

5.Mikroorganizmaların hastalık yapma mekanizmaları

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyolojiye Giriş ve Tarihçe, Mİkrobiyolojide kullanılan araç, gereç ve cihazlar
2. Hafta Bakteri Yapı ve Fizyolojisi, Bakteri Genetiği ve AntimikrobikMaddeler ,Mikroorganizmaların Üretildiği Ortamlar
3. Hafta Boyalar ve Boyama Yöntemleri, Enfeksiyon hastalığının oluşumu, Çevre mikrobiyolojisi, floralar ve örnek alma teknikleri
4. Hafta Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri
5. Hafta İmmünolojiye Giriş ve İmmün Sistemin Yapısı
6. Hafta Antijenler, İmmünoglobülinler (antikorlar)
7. Hafta İmmün Yanıt Oluşması, Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları, Aşılar ve Bağışık Serumlar
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Özel Mikrobiyolojiye Giriş ve Gram pozitif koklar
10. Hafta Gram Negatif Koklar, Solunum Sistemi İle İlişkili Gram Negatif Basiller
11. Hafta Zoonoz Etkeni Gram Negatif Basiller, Gram Negatif Basiller,Gram Pozitif Basiller
12. Hafta Mikobakteriler ve Actinomycetes
13. Hafta Tıbbi Viroloji, Tıbbi Mikoloji
14. Hafta Tıbbi Parazitoloji
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 101
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri