EBE 104

Biyokimya

Dersin Adı: EBE 104 Biyokimya
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1- Harvey R. (Ulukaya E - Çeviri). Lippincott Biyokimya 5. Baskı. Nobel Tıp Yayınevi, İstanbul, 2014 2- Onat T, Emerk K, Sözmen Ey. İnsan Biyokimyası, Palme Yayınevi, Ankara, 2012
Yardımcı Ders Kitabı Power Point Ders Notları
Dersin Amacı İnsan Organizmasında Yer Alan Makro Moleküllerin Ve Bu Moleküllerle İlişkili Mekanizmaların Öğretilerek Biyokimyanın Sağlıkta Veya Hastalıklardaki Rolünün Kavranması Ve Böylece Öğrencilerin Tıp Pratiğinde Daha Etkin Bir Şekilde Rol Almalarının Sağlanması
Dersin Özeti

Biyokimyaya Giriş, Dna, Karbonhidrat, Protein, Lipit, Hemoglobin Biyokimyası, Gikoliz, Glukoneogenez, Glikojenoliz,  Lipid Sentezi Ve Oksidasyonu, Metabolik Bozuklukların Biyokimyası, Vücut Sıvıları, Su Metabolizması, Vitaminler Ve Hormonlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- Karbohidratların Kimyası Ve Temel Özellikleri Hakkındaki Genel Bilgilerin Öğrenilmesi Ve Karbohidrat Metabolizmasının Değerlendirilmesi.

2- Lipidlerin Kimyası Ve Temel Özellikleri Hakkındaki Genel Bilgilerin Öğrenilmesi Ve Lipid Metabolizmasının Değerlendirilmesi.

3- Proteinlerin Kimyası Ve Temel Özellikleri Hakkındaki Genel Bilgilerin Öğrenilmesi Ve Protein Metabolizmasının Değerlendirilmesi.

4- Karbohidrat, Lipid Ve Protein Metabolizmalarını Entegre Ederek, Organizmadaki Ortak Yolakların Kavranması. Ayrıca Bunlar İle İlişkili Olan Metabolizma Hastalıklarının Tanımlanarak Temel Mantığınının Anlaşılması Ve Bunların Biyokimyasal Tanısının Nasıl Yapılacağının Öğrenilmesi.

5- Hastalıkların Tanısında Klinik Öneme Sahip Enzimlerin Değerlendirilmesi Ve Bu Enzimlerin İlişkili Olduğu Hastalıkların Tanısındaki Yerinin Örnek Klinik Olgularla Anlaşılması. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Biyokimyaya Giriş
2. Hafta Amino Asit Ve Proteinler
3. Hafta Enzim Biyokimyası
4. Hafta Karbohidratlar
5. Hafta Gikoliz, Glukoneogenez, Glikojenoliz
6. Hafta Lipid Biyokimyası
7. Hafta Lipid Sentezi Ve Oksidasyonu
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Hormonlar
10. Hafta Nükleik Asitler
11. Hafta Vitaminler
12. Hafta Metabolik Bozuklukların Biyokimyası
13. Hafta Vücut Sıvıları
14. Hafta Su Metabolizması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 101
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri