SBF 005

Tıbbi Terminoloji

Dersin Adı: SBF 005 Tıbbi Terminoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Ali ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tıbbi Terminoloji; Nobel Yayınevi, İstanbul, 2005. Tıbbi Yunanca ve Latince, Dr. Emin Günhan Yayla, Prof.Dr. Murat Yayla,Nobel Yayınevi, İstanbul, 2009.
Yardımcı Ders Kitabı El kaynakları
Dersin Amacı Öğrencilerin tıp dili ve tıp alanında kullanılan terimlerle tanıştırılması ve tıbbi terminolojinin kavranmasının ve öğrenciler tarafından kullanılabilirliğinin sağlanmasıdır.
Dersin Özeti

Giriş, temel tanım ve kavramlar, insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması, tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, kökler, önekler, sonekler, hareket sistemine ilişkin terimler, solunum sistemine ilişkin terimler, kardiyovasküler sisteme ilişkin terimler, sindirim sistemine ilişkin terimler, kan ve kan yapıcı organ terimleri, iç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler, ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler, deri ve meme hastalıklarına ilişkin terimler, göz ve kulağa ilişkin terimler

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Sistemlere ilişkin tıbbi terimleri ayırt edebilmek
2 İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimleri ayırt edebilmek
3 Hastalıkları tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde sınıflandırabilmek
4 Tıbbi terimleri meydana getiren kök, önek ve sonekleri analiz edebilmek
5 Anatomik, Tanısal, Semptomlara ve Ameliyata İlişkin Tıbbi Terimleri ayırt edebilmek
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tıbbi Terminolojisi
2. Hafta Kardiyovasküler Sistem ve Endokrin Sistem Tıbbi Terimler
3. Hafta Solunum Sistemi ve Göz-Kulak Burun Boğaz Tıbbi Terimleri
4. Hafta Santral ve Periferik Sinir Sistemi Tıbbi Terimleri
5. Hafta Santral ve Periferik Sinir Sistemi Tıbbi Terimleri
6. Hafta Kas-İskelet Sistemi ve Ürogenital Sistem Terminolojisi
7. Hafta Kas-İskelet Sistemi ve Ürogenital Sistem Terminolojisi
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta İlaç Bilimi Terminolojisi
10. Hafta İlaç Bilimi Terminolojisi
11. Hafta Radyoloji ve Nükleer Tıp Terimleri
12. Hafta Radyoloji ve Nükleer Tıp Terimleri
13. Hafta Halk Sağlığı ve Hastalık Sınıflaması Terminolojisi
14. Hafta Halk Sağlığı ve Hastalık Sınıflaması Terminolojisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 5 5 4 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 4 5 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 2 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 5 5 5 5 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 5 5 4 5 5
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 5 5 5 5 5
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 4 4 4 5 2
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 2 3 1 1 4
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 75
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri