EBE 102

Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar II

Dersin Adı: EBE 102 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 14
Kredi Değeri 12
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 16
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi 1. Dersi tekrar alan öğrenciler hariç olmak üzere, devam zorunludur. 2. Dersi daha önce almış ve devam zorunluluğu olmayan öğrencilerin uygulamaya devam etme zorunlulukları vardır.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Songül TÜRK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ay F.A. Temel Hemşirelik Kavramlar İlkeler Uygulamalar.istanbulMedikal yayıncılık,İstanbul,2008 Babadağ K, Aştı T. Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi,İstanbul tıp kitabevi,istanbul,2008 Erdemir F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı,Nobel Tıp ,istanbul,1999 İ
Yardımcı Ders Kitabı Power Point Ders Notları
Dersin Amacı Ebelik bakımı verebimek için gerekli olan el becerilerini sağlayabilmek
Dersin Özeti

Ebelikte temel ilke ve uygulamalar II dersi öğrencilere mesleğin kavramları ve değerleri ile ilgili bilgi kazanmasını, aynı zamanda mesleğe özgü temel uygulamaların amacını, uygulanışını ve buna yönelik beceri kazandıran temel ebelik/meslek dersidir. Ders Meslek Esasları I dersinin devamı niteliğindedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireylere bakım vermek

2-Yaşam belirtilerini ölçmekve sonuçlarını yorumlamak

3-İlaç uygulamalarında pratik yapmak

4-Ebeliğin temel felsefesini, sağlık bakım sistemi ile ilişkilendirmek

5-bütüncül hasta bakım ilkesini benimsemek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 1 70
Laboratuar
Uygulama 1 70
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı, İşleyiş, içerik konusunda bilgilendirme Sıcak-Soğuk Uygulamalar Hemşirelik Süreci 16 saat
2. Hafta Oral İlaç Uygulamaları Parenteral İlaç Uygulamaları IV İlaç Uygulamaları IV Sıvı Tedavisi Total Parenteral Beslenme Kan Transfüzyonu 16 saat
3. Hafta Terminal Dönem Hasta Bakımı Pre-op/Post-op Bakım Üriner Sistem Uygulamaları Sindirim Sistemi Uygulamaları Solunum Sistemi Uygulamaları 16 saat
4. Hafta Uygulama (Laboratuvarda) (2 Gün/16 saat/ Haftada)
5. Hafta Uygulama (Laboratuvarda) (2 Gün/16 saat/ Haftada)
6. Hafta Uygulama (Laboratuvarda) (2 Gün/16 saat/ Haftada)
7. Hafta Uygulama (Laboratuvarda) (2 Gün/16 saat/ Haftada)
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Uygulama (Laboratuvarda) (2 Gün/16 saat/ Haftada)
10. Hafta Uygulama (Laboratuvarda) (2 Gün/16 saat/ Haftada)
11. Hafta Uygulama (Laboratuvarda) (2 Gün/16 saat/ Haftada)
12. Hafta Uygulama (Laboratuvarda) (2 Gün/16 saat/ Haftada)
13. Hafta Uygulama (Laboratuvarda) (2 Gün/16 saat/ Haftada)
14. Hafta Uygulama (Laboratuvarda) (2 Gün/16 saat/ Haftada)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5 4 5 4 5
PY2) Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY3) Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 5 3 4
PY4) Ebelik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri 1 2 3 5 5
PY5) Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır. 2 3 5 2 4
PY6) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. 5 2 5 1 5
PY7) Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 2 3 4 1 2
PY8) Ebelik alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3 5 4 1 2
PY9) Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3 1 1 1 1
PY10) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. 5 4 1 2 1
PY11) Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar. 5 1 3 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 13 0 16 208
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 10 130
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 413
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 14
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri