EBE 101

Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar I

Dersin Adı: EBE 101 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Ebelik Bölümü Tüm Uygulamalı Mesleki Dersler
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Songül TÜRK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Atalay M (1997) Hemşirelik Esasları El Kitabı. Birlik Ofset Ltd. Şti., İstanbul. 2. Ay Fa, Ertem Ü T, Özcan N K, Güneş B, Işık R D, Savran S (2008) Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar (Ed: Fatma Akça Ay). İstanbul Medikal Yayıncılık, İstan
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Amacı: Öğrencilere Mesleki Kavram Ve Uygulamalar İle İlgili Temel Bilgi Ve Beceri Kazandırılması
Dersin Özeti

Ebeliğe Özgü Temel Kavramları Bilme Ve Anlama; Sağlık Bakım Sistemini Ve Sağlık Ekibini Bilme; Sağlıklı Hastane Ortamını Tanımlayabilme;Hastayı Hastaneye Kabul Ve Taburculuğunu Bilme Bireysel Hijyen uygulamalarını öğrenme

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Ebeliğe Özgü Temel Kavramları Açıklar

2  Laboratuvarda Maket Üzerinde Bireysel Hijyen Uygulamalarını Yapabilme

3  Laboratuvarda Steril Eldiven Giyme-Çıkarma, Aseptik El Yıkama Yapabilme

4  Laboratuvarda Maket Üzerinde Pozisyon Verme, Döndürme Hareketlerini Yaptırabilme

5  Laboratuvarda Yaşam Bulgularını Ölçebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar 2 10
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş, Dersin Tanıtılması, İçerik Ve İşleyiş Hakkında Bilgi, Temel Kavramlar - İnsan Kavramı
2. Hafta Temel İnsan Gereksinimleri – Çevre, Sağlık, Hastalık Kavramı
3. Hafta Sağlık Bakım Sistemi, Sağlık Ekibi
4. Hafta Sağlıklı Hastane Ortamı- Hasta Kabulü Ve Taburcu Edilmesi
5. Hafta Bireysel Hijyen Uygulamaları
6. Hafta Bireysel Hijyen Uygulamaları
7. Hafta Bireysel Hijyen Uygulamaları
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Enfeksiyon Kontrolü - Enfeksiyon Süreci - Nozokomiyal Enfeksiyon
10. Hafta Asepsi, Antisepsi, İzolasyon Çeşitleri Ve Kuralları
11. Hafta Hareket Gereksinimi, Vücut Mekaniği Ve Egzersiz
12. Hafta Yaşam Bulguları
13. Hafta Yaşam Bulguları
14. Hafta Yaşam Bulguları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 5 4 4 5 5
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 4 5 3 3 4
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 5 4 5 3 5
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 5 4 5 5 5
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 3 5 4 5 3
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 5 4 3 5 5
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 4 5 5 3 4
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 5 4 3 4 5
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 5 3 4 4 5
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 4 5 5 4 4
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 5 4 3 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 1 0 0 48
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 7 76
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 4 24
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 236
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri