DTT 211

Akışkanlar Mekaniği

Dersin Adı: DTT 211 Akışkanlar Mekaniği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Akışkanlar Mekaniği, Yunus A. ÇENGEL
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Akışkanlar mekaniğinin temelini öğreterek, basit akış sistemlerini yorumlayabilme kabiliyeti kazandırılması.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

Akışkan özelliklerini tanımlayabilme, akış tiplerini kavrayabilme, boru içindeki akışı analiz edebilme ve değişik akış durumları için teknik yorum yapabilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Temel Kavramlar, Akışkanların Özellikleri
2. Hafta Akışkanlar Statiği ve Uygulamaları
3. Hafta Akışkanlar Statiği ve Uygulamaları
4. Hafta Akış Kinematiği ve Reynolds Transport Teoremi
5. Hafta Kütlenin Korunumu Yasası ve Uygulamaları
6. Hafta Bernoulli Denklemi ve Uygulamaları
7. Hafta Genel Enerji Denklermi ve Uygulamaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Akış Sistemilerinin Momentum Analizi
10. Hafta Akış Sistemlerinin Momentum Analizi
11. Hafta Boyut Analizi ve Benzerlik
12. Hafta Boru Akışları
13. Hafta Diferansiyel Akış Analizine Giriş: Navier-Stokes Denklemi
14. Hafta Dış Akışlar ve Hesaplamalı Akışkan Dinamiğine Giriş
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4 3 3 2 2
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 4 3 4 4 2
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 3 3 4 3 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 2 4 3 2 4
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 3 3 3 3 3
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 4 4 3 3 4
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 2 2 3 3 3
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 2 0 10 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 18 18
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 2 2
Yari Yılsonu sınavı 1 0 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri