DTT 210

Kızgın Su ve Buhar Tesisatı

Dersin Adı: DTT 210 Kızgın Su ve Buhar Tesisatı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Proje
Önerilen Ders Kitabı Buhar Kazanları, Prof. Dr. Osman GENCELİ, İTÜ Yayınları - Buhar Tesisatı, Isısan Yayınları - Kalorifer Tesisatı, Bayındırlık Bakanlığı Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Kızgın su ve buharın termodinamiğini, üretim prensiplerini ve tesisatını öğrenmek, proje hesaplarını yapabilmek.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Öğrenci kızgın su üretim prensiplerini öğrenebilecek, genleşme ve denge depolarının hesaplarını yapabilecek, kızgın su tesisat projesi yapabilecek, buhar üretim prensiplerini öğrenebilecek, degazörleri ve kondenstopları tanıyarak hesaplarını yapabilecek, buhar üretim ve dağıtımı ile ilgili hesaplamaları yapabilecektir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Kızgınsu nedir; 1.1.Tanımı 1.2.Avantaj ve dezavantajları 1.3.Üretim prensip şemaları 1.3.1.Buharlı basınçlandırma 1.3.2.Azotlu basınçlandırma 1.3.3.Pompalı basınçlandırma
3. Hafta Denge depoları; 2.1.Kapalı denge depoları 2.2.Hacimsel genleşmenin hesabı 2.3.Basınç sınırlarının, depo kapasitesinin ve azot miktarının bulunması
4. Hafta Kızgın su dağıtım hatları; 3.1.Debi ve çap hesabı 3.2.Kızgın su dolaşım pompası özellikleri ve hesabı
5. Hafta Kızgınsu proje çalışmaları; 4.1.Isıl yüklerin tespiti 4.2.Basınç kademelerinin belirlenmesi 4.2.1.Minimum basıncın tespiti 4.2.2.Maksimum basıncın tespiti 4.2.3.İşletme basıncının belirlenmesi 4.3.Üretim tipinin belirlenmesi
6. Hafta Kızgın su projesi çalışmalarının devamı; 5.1.Denge deposu, azot miktarı, tesisat hesapları, pompa, vana seçimi v.b. 5.2.Projedeki işaret ve semboller, anlamları
7. Hafta Kızgın su projesi çalışmalarının devamı; 5.1.Denge deposu, azot miktarı, tesisat hesapları, pompa, vana seçimi v.b. 5.2.Projedeki işaret ve semboller, anlamları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Sıvı yakıt depolama ve yakıt hazırlama, yakıt devresi elemanları, yakıt boru ve pompası hesapları
10. Hafta Sıvı yakıt depolama ve yakıt hazırlama, yakıt devresi elemanları, yakıt boru ve pompası hesapları
11. Hafta Rankin çevrimi; 10.1.İdeal Rankin çevrimi 10.2.Gerçek Rankin çevrimi 10.3.Kısılma nedir
12. Hafta Buhar kazanları; 11.1.Konstrüksiyonları 11.2.Emniyet ve kontrol donanımları 11.3.Kazan işletmeciliği
13. Hafta Buhar dağıtım hatları; 12.1.Eş basınç düşüm metoduyla boyutlandırma 12.2.Tablodan doymuş ve kızgın buhar boru çap hesabı 12.3.Buhar Vanaları
14. Hafta Kondens hatları; 14.1.Kondens boru çaplarının hesabı 14.2.Kondens toplama ve kondenstoplar 14.2.1.Çeşitleri ve özellikleri 14.2.2.Kondens Hattının çapının bulunması 14.2.3.Kondenstop seçimi 14.3. Degazörler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3 4 4 3 4
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 4 5 4 3 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 5 4 5 3 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 4 4 3 3 4
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 2 1 2 2 2
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 3 4 3 3 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 3 3 3 3 3
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 4 4 5 4 5
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 1 2 2 3 2
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 2 2 3 3 3
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 3 2 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 2 2
Yari Yılsonu sınavı 1 0 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri