DTT 220

Yanma Teknolojisi

Dersin Adı: DTT 220 Yanma Teknolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Malzeme Bilgisi Dersini Almış Olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Emine ERAKMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yanma Teknolojisi Ders Notları, Yakıtlar ve Yanma- Prof. Dr. Mustafa Acaroğlu- Nobel Yayıncılık,ISBN 975-7477-39-7, Introduction to Thermal Science-Frank Schmidt-Robert Henderson-Carl Wolgemuth, ISBN 0-471-54939-8
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Yakıtlar ve yanma hakkında bilgilendirme ve pratik yanma problemlerine çözüm getirebilecek düzeye getirme.
Dersin Özeti

Öğrenci yakıtları sınıflandırabilecek ve özelliklerini öğrenecek. Temel yanma reaksiyonlarını öğrenecek, yanma ürünleri hesabını yapabilecek ve yakma sistemi seçebilecek.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Petrolün yapısını kavrayacak ve petrol ürünlerinin damıtma ile nasıl oluştuğunu öğrenebilecek.

2) Hidrokarbonları sınıflandırabilecek.

3) Genel olarak yakıtları tanıyabilecek ve yakıt içerisindeki istenmeyen unsurları belirleyebilecek.

4) İşlenmiş yakıtların özelliklerini bilecek.

5) Yanma reaksiyonlarını ve yanma ile ilgili terimleri bilecek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı , Petrol ve Damıtma
2. Hafta Petrol Rafinasyonu, Rafinasyon Sonucu Elde Edilen Ürünler
3. Hafta Petrolün Fiziksel Özellikleri
4. Hafta Hidrokarbonlar
5. Hafta Yakıtların Özellikleri,
6. Hafta Yakıt İçerisindeki Kirleticiler, İyot Sayısı, Oktan Sayısı, Setan Sayısı
7. Hafta Benzin
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Motorin
10. Hafta LPG ve Doğalgaz
11. Hafta Yanma, Hava Yakıt Oranı
12. Hafta Tam Yanma, Teorik Yanma, Eksik Yanma
13. Hafta Oluşum Entalpisi ve Yanma Entalpisi, Adyabatik Alev Sıcaklığı
14. Hafta Yanma Sistemlerinde Güvenlik Önlemleri ve İş Güvenliği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3 3 4 3 4
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 4 4 4 3 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 4 4 3 4 4
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 4 4 4 3 4
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 3 3 4 3 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 4 4 4 3 4
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 4 4 3 4 4
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 3 4
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 3 3 4 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 3 36
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 0 10 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 3 3
Yari Yılsonu sınavı 1 0 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri