DTT 204

Doğalgaz Tesisatı II

Dersin Adı: DTT 204 Doğalgaz Tesisatı II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Emine ERAKMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Doğalgaz Tesisatı II Ders Notları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin amacı, Doğalgazlı gaz hatları, hattaki ekipmanların montajı seçimi ve doğalgaz kazan dairesi hesaplamaları ile ilgili yeterliliklerin öğrencilere kazandırılması.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

Doğalgazlı kazanların tesisat hesapları ile ilgili bilgi sahibi olmak. Doğalgazlı yakma sistemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak. Doğalgazlı cihazların baca hesapları ile ilgili bilgi sahibi olmak. Doğalgaz şartnamelerine hakim olmak. Farklı yakıtlı kazanlardan doğalgaza dönüşüm sistemlerini öğrenmek.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Doğalgazlı ısıtma cihazları
2. Hafta Doğalgazlı kazanları
3. Hafta Doğalgaz iç tesisat ve dönüşüm şartnamelerinde gaz kontrol hatları
4. Hafta Gaz kontrol hatlarında kullanılan ekipmanlar
5. Hafta Gaz brülörü seçimi
6. Hafta Doğalgaz iç tesisat ve dönüşüm şartnamelerinde bacalar
7. Hafta Doğalgaz iç tesisat ve dönüşüm şartnamelerinde cihaz yerleşimleri
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Sıvı ve katı yakıtlı kazanlarda doğalgaza dönüşüm.
10. Hafta Doğalgaz tesisatı cihaz yerleşimleri
11. Hafta Doğalgazlı kazan daireleri ve tesisat kuralları
12. Hafta Kazan dairesi hesaplamaları
13. Hafta Kazan dairesi hesaplama uygulaması
14. Hafta Doğalgaz iç tesisat ve dönüşüm şartnamelerinin incelenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3 3 3 3 3
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 4 4 4 3 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 5 5 4 4 4
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 3 3 3 3 3
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 4 4 3 3 4
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 3 3 3 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 20 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 20 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 4 0 15 60
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 15 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 4 4
Yari Yılsonu sınavı 1 0 4 4
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri