DTT 202

Doğalgaz Dağıtım Hatları

Dersin Adı: DTT 202 Doğalgaz Dağıtım Hatları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Emine ERAKMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı BOTAŞ Yayınları, Doğalgaz Dağıtım Hatları Ders Notları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Doğalgaz dağıtım hatları ile ilgili teknik kuralların ve şartnamelerin öğretilmesi. Pratikte nasıl uygulanabileceği hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
Dersin Özeti
Dogal gaz basınç düsürme ve ölçüm istasyonları güncel ve gelecekteki gaz gereksinimlerini sürekli ve güvenli bir sekilde karsılaması için gerekli bilginin verilmesi. Tüketiciye kesintisiz gaz verebilmek için, donanımın arıza veya bakımlarında dahi, istasyon yedek ve bypass hatlarının çalışma prensiplerini ve teknik özelliklerinin bilinmesi.  Gelecekteki kapasite artısları karsısında dogal gaz tüketimini karsılayabilmek için istasyon donanımları gelistirilmeye uygun tasarlanmasındaki adımların öğretilmesi. Tüm bunları saglayan basınç düsürme ve ölçüm istasyonları, diger yandan korunum ve çevre saglıgı standartlarını da karsılamak zorunda olması bilinciyle hareket edilmesini sağlayacak ilgili şartnamelerin ve standartların öğretilmesidir.
Dersin Öğrenim Çıktıları

Doğalgazın ülkeler arası transferden tüketiciye ulaşana kadarki gidiş yolunun incelenmesi ve teknik gerekliliklerinin öğretilmesi. Donanımların bakım arıza  ve yedek sistemlerinin teknik özelliklerinin öğretilmesi. Uzun vadeli enerji tüketim planlarına uygun teknik donanımın yerleştirilmesi ile ilgili bilgilendirme yapılabilmesi. Doğalgaz dağıtım hatları şartnamelerinin öğretilmesi.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Basınç Düzenlemenin Temelleri
2. Hafta Basınç Düşürme İstasyonları Donanımları
3. Hafta Sayaçlar
4. Hafta Otomatik Emniyet Sistemleri
5. Hafta Basınç Düzenleme İstasyonu Tasarım İlkeleri
6. Hafta Donanım Seçme ve Hesaplamalar
7. Hafta Dağıtım Hatları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Boru Hatlarının Korozyona Karşı Korunması
10. Hafta Boru Hattı Üzerindeki Ekipmanların Korozyona Karşı Korunması
11. Hafta Boru Hatları Döşenirken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
12. Hafta Doğalgaz Tedarik Sözleşmeleri(Toptan Satış-Spot LNG İthalat-Abonelik)
13. Hafta Doğalgaz Tedarik Sözleşmeleri(Toptan Satış-Spot LNG İthalat-Abonelik)
14. Hafta Doğalgaz Tedarik Sözleşmeleri(Toptan Satış-Spot LNG İthalat-Abonelik)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4 4 4 3 3
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 3 3 4 4 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 2 2 2 2 2
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 3 3 2 3 4
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 2 2 1 2 1
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 1 2 1 2 1
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 3 3 3 3 4
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 2 2 2 3 3
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 2 3 3 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 20 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 20 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 20 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 3 9
Yari Yılsonu sınavı 1 7 3 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri