DTT 108

Temel Elektrik

Dersin Adı: DTT 108 Temel Elektrik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Negin MANSHOURI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Temel Elektrik Ders Notları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Elektrik devreleri ile ilgili temel kavramların anlaşılması, doğru akım devrelerinin sürekli durumdaki çözüm yöntemlerinin öğrenilmesi
Dersin Özeti

Temel kavramlar, elektrik enerjisi, iş ve güç kavramları, Kirşof yasaları, devre analiz yöntemleri (kol akımları, süper pozisyon, thevenin ve norton teoremleri), birinci dereceden devre çözümleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
Elektrik devrelerinin temel yasalarını kavramak. Devre çözüm yöntemlerini kavramak. Doğru akım devrelerinin çözümlerini yapabilmek. Devrelerin çözüm yollarını analiz edebilmek. Devre çözümünde bilgisayar programlarından yararlanabilmek
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 2 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Elektriksel büyüklükler ve temel kavramların tanımlanması; elektriksel yük, akım, gerilim, direnç ve iletkenlik, direncin fiziksel büyüklüklerle ve sıcaklıkla değişimi.
2. Hafta Elektriksel büyüklüklerin tanımlanması; Gerilim akım direnç ilişkileri (Ohm kanunu), elektrik devresi, elektromotorkuvvet (emk), elektrik enerjisi (iş) ve elektriksel güç.
3. Hafta Temel elektrik devre değişkenleri; aktif ve pasif elemanlar, gerilim kaynakları, akım kaynakları, bağımlı kaynaklar.
4. Hafta Seri bağlı direnç devreleri ve kirchoff ´ un gerilimler yasası, örnek problem çözümleri.
5. Hafta Paralel bağlı direnç devreleri ve kirchoff ´ un akımlar yasası, Seri- paralel (karışık) direnç devreleri, örnek problem çözümleri
6. Hafta Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan yöntemler; çevre akımları yöntemi, iki çevreli elektrik devreleri, üç çevreli elektrik devreleri, örnek problem çözümleri.
7. Hafta Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan yöntemler; düğüm gerilimleri yöntemi
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan temel teoremler; Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi, örnek devre çözümleri.
10. Hafta Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan temel teoremler; Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi, örnek devre çözümleri.
11. Hafta Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan Norton teoremi ve norton teoremi ile devre çözümleri.
12. Hafta Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan maksimum güç teorisi, Yıldız/üçgen ve üçen yıldız dönüşüm yöntemi, konu ile ilgili örnek devre çözümleri
13. Hafta Doğru akımda devresinde kondansatör, kondansatörün kapasitesi, kondansatörlü doğru akım devrelerinde zaman sabiti, depolanan enerji, kondansatör bağlantıları.
14. Hafta Doğru akımda devresinde bobin, bobinde indüktans, bobinli doğru akım devrelerinde zaman sabiti, depolanan enerji, bobin bağlantıları.Bobinli devrelerde mıknatıslanma ve manyetik alan, manyetik geçirgenlik, manyetik kuvvet.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4 3 4 3 3
PY2) PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 4 3 4 3 4
PY3) PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 3 3 4 4 3
PY4) PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 3 4 3 3 4
PY5) PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 1 2 2 2 2
PY6) PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 2 1 2 2 1
PY7) PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 3 3 2 3 2
PY8) PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 3 3 4 4 4
PY9) PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 2 3 1 3 1
PY10) PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 2 1 2 4 2
PY11) PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 1 0 5 5
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 0 9 45
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 27 27
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 4 4
Yari Yılsonu sınavı 1 0 4 4
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri