DTT 107

Temel Tesisat İşlemleri

Dersin Adı: DTT 107 Temel Tesisat İşlemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Emine ERAKMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Temel Tesisat İşlemleri Ders Notları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Yapılarda tüm tesisat işlemlerini gerçekleştirebilecek bilgi ve donanıma sahip olabilmek.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Temiz su tesisatı ile ilgili teorik ve protik bilgilerin birleştirilmesini sağlanır.

2) Sıcak su tesisatlarında ısıtıcı hesaplarının yapılması ve uygun ekipman seçilmesi sağlanır.

3) Temiz suyun basınçlandırılması için hesap yapmayı öğrenir ve uygun hidrofor seçimi yapabilir.

4) Pis su tesisatı gereklerini öğrenir ve boru çapı hesaplarını yapabilir.

5) Yangın, kalorifer ve yağmur suyu tesisatları için uygun boru seçimi ve tesisat işleyiş modelini bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş, Dersin Amacı, Sıhhi Tesisat Nedir ve Kapsamı Nelerdir Tanıtılması
2. Hafta Temiz Su Tesisatı
3. Hafta Temiz Su Tesisatı Boru Çapı Hesaplama ve Boru İşçiliği
4. Hafta Sıcak Su Tesisatı, Merkezi ve Bağımsız Sıcak Su Tesisat Ekipmanları ve İşçiliği
5. Hafta Sıcak Su Tesisatında Ortalama Ani İhtiyaç, Boyler ve Isı Kapasitesi Hesaplama
6. Hafta Temiz Suyun Depolanması ve Basınçlandırılması, Hidrofor Hesapları
7. Hafta Temiz Suyun Depolanması ve Basınçlandırılması, Hidrofor Hesapları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Pis Su Tesisatı ve Hesapları. Pis Su Tesisatı Genel Tasarım Kuralları, Uygulamaları ve İşçiliği
10. Hafta Yağmur Suyu Tesisatı ve Uyulması Gereken Kuralları
11. Hafta Yangından Korunma Tesisatı
12. Hafta Kalorifer Tesisatı ve Boru İşçiliği
13. Hafta Suyun Yumuşatılması
14. Hafta Tesisat Elemanları Montaj Usül ve Esasları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3 3 4 3 4
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 4 4 4 3 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 4 4 3 4 4
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 4 4 4 3 4
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 3 3 4 3 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 4 4 4 3 4
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 3 4 4 4 4
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 3 4 4 4 4
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 4 3 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 45 45
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 45 45
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 3 3
Yari Yılsonu sınavı 1 0 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri