DTT 105

Teknik Resim

Dersin Adı: DTT 105 Teknik Resim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet ONUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Teknik Resim Ders Notları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Makine resmiyle ilgili temel çizim ilkelerini kavrayabilme. Herhangi bir cismin görünüşünden perspektifini, perspektifinden görünüş çıkarmayı yapabilme. Çizilmiş bir resmi okuyarak yorumlama yapabilme.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Teknik resim temel ilkelerini, kullanılan araç ve gereçleri bilir. Geometrik çizimleri yapabilir. İzdüşüm ve görünüş çıkarabilir. Ölçülendirme yapabilir. Kesitler alabilir. Perspektif Çizimleri yapabilir. Çizilen bir teknik resmi okuyabilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 1 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Teknik resmin, kullanılan çizim aletlerinin, resim kâğıtlarının, standart yazı ve antetlerin tanıtılması
3. Hafta Geometrik çizimler; Açı, yay, eğri ve çokgen çizimleri
4. Hafta İzdüşümler, Doğru ve düzlemlerin izdüşümlerin çıkarılması, gerçek büyüklüklerinin bulunması
5. Hafta Görünüşlerin tanıtılması, temel ve yardımcı görünüşlerin çıkarılması
6. Hafta Görünüş çıkarma uygulamaları
7. Hafta Ölçülendirme kuralları, standart ölçekler ve ölçülendirme uygulamaları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Kesit görünüşler; tanımlar ve kesit düzlemleri, kesit alma yöntemleri ve kuralları
10. Hafta Kesit alma uygulamaları
11. Hafta Yüzey işleme işaretlerine giriş ve uygulamaları
12. Hafta Perspektifler; perspektif tanımı ve çeşitleri, perspektif çizim uygulamaları
13. Hafta Mesleki teknik resim uygulamaları; ilgili programa ait mesleki çizim çalışmaları
14. Hafta Mesleki teknik resim uygulamaları; ilgili programa ait mesleki çizim çalışmaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4 3 4 3 3
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 3 4 3 4 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 2 4 3 3 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 4 3 3 4 3
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 4 2 3 4 2
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 3 3 3 4 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 3 4 3 5 3
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 3 3 4 3 4
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 4 2 3 4 3
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 3 3 4 4 3
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 4 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 5 2 3 17
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 5 5
Yari Yılsonu sınavı 1 0 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri