DTT 103

Termodinamik

Dersin Adı: DTT 103 Termodinamik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr.Orhan DURGUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus A. ÇENGEL
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Termodinamik ile ilgili kavramlar üzerinde bilgi sahibi olup, mühendisler ve teknikerler arası mesleki iletişime uyum sağlamaktır.
Dersin Özeti

Termodinamiğin temel kavramları, sıcaklık ve basınç ölçme yöntemleri. Termodinamiğin O. yasası, saf madde ve faz değişimleri, Mükemmel gaz denklemi, Isı ve iş ilişkileri, kapalı ve açık sistemlerinin I. yasa çözümlemeleri. Termodinamiğin II. Yasası ve Entropi.

Dersin Öğrenim Çıktıları
Isı ve hareketle ilgili fiziksel büyüklükleri bulur. Termodinamiğin "0" ıncı yasasını sıcaklık ve ısıl denge ilişkisi için kullanır. Faz değişimi ve madde özeliklerini ilişkilendirir. Gazlar için basınç, sıcaklık ve özgül hacim bağıntılarını uygular.  Durum büyüklüklerini belirler ve hesaplar. Mükemmel gaz denklemi ile özelikleri belirler. Mükemmel gazın durum değişimlerinde yapılan işleri hesaplar. Kapalı sistemlerde çevrim için ısı ve iş ilişkilerini belirler. Isı ve iş ilişkilerini, kütle ve enerji denkliklerini hesaplar. Termodinamiğin I yasasını kapalı sistemlere uygular. Termodinamik I. Yasasını çevrime uygular. Termodinamiğin I yasasını açık sistemlere uygular ve sistem analizi yapar
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Basınç, sıcaklık ölçümleri ve ölçekleri, termodinamiğin O. yasası
2. Hafta Saf madde ve Özelikleri
3. Hafta Hal postulası ve faz değişimleri
4. Hafta Faz değişim diyagramları
5. Hafta Mükemmel gaz eşitliği
6. Hafta Gerçek gaz denklemleri
7. Hafta Isı ve iş
8. Hafta Arasınav
9. Hafta İç enerji, Entalpi ve Özgül ısılar
10. Hafta Termodinamiğin I . yasası, Kapalı Sistemlerde I. Yasa çözümlemeleri
11. Hafta Açık sistemlerin I. Yasa çözümlemeleri
12. Hafta Termodinamiğin II . yasası ve Carnot çevrimi
13. Hafta Isı makineleri ve ısı Pompaları
14. Hafta Clausius eşitsizliği ve Entropi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5 5 5 4 5
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 3 3 4 3 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 4 3 5 5 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 3 3 3 3 3
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 3 3 3 3 2
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 2 1 2 2 2
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 2 3 2 4 3
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 1 2 1 2 2
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 2 1 2 1 2
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 2 1 2 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 15 30
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 46 46
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 3 3
Yari Yılsonu sınavı 1 0 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri