DTT 102

Malzeme Bilgisi

Dersin Adı: DTT 102 Malzeme Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Emine ERAKMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Malzeme Bilgisi, Prof. Dr. Mehmet Tunç ÖZCAN, NOBEL Kitabevi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Malzeme gereksinimlerini uzman kişilerle konuşurken kendilerini doğru bir şekilde anlatma kabiliyeti kazandırmak. Yapılan malzeme önerilerini anlamak için temel malzeme kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

Basit işler için gerekli durumlarda malzeme seçimi yapacak bir alt yapı oluşturmak. Malzeme isteklerini doğru bir biçimde tarif etmek, Uzman kişilere isteklerini anlatabilmek ve uzman kişilerle anlaşabilmek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Malzeme nedir?, Malzeme Kaynağı, Karma Malzemeler
2. Hafta Malzemenin Fiziksel Özellikleri
3. Hafta Sertlik, Dinamil Sertlik, Statik Sertlik
4. Hafta Yorulma
5. Hafta Malzemenin Teknolojik Özellikleri
6. Hafta Malzemenin Yapısı ve Kristaller
7. Hafta Demir Üretimi, Çelik Üretimi
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Çelik Standartları ve Çeliklerin Kısa Gösterimi, Yapım Çelikleri
10. Hafta Takım Çelikleri, Dökme Demirler ve Dökme Çelikler
11. Hafta Isıl İşlemler
12. Hafta Plastikler
13. Hafta Korozyon
14. Hafta Korozyondan Korunma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4 5 5 5 4
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 4 4 4 5 5
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 5 5 5 5 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 4 4 4 4 4
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 2 2 2 2 1
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 4 4 3 4 3
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 12 12
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 6 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 3 3
Yari Yılsonu sınavı 1 0 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri