DTC 205

Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

Dersin Adı: DTC 205 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Ekleri
Yardımcı Ders Kitabı Öztin Akgüç, Ticaret Bankalarının Yönetimi, Avcıol Basım Yayın, 2011
Dersin Amacı Öğrencilere bankacılık uygulamaları ile kambiyo temel bilgilerinin ve Türk Kambiyo Mevzuatının temel ilkeleri vermektir.
Dersin Özeti

Bankacılık uygulamaları ve kambiyo bilgilerinin ve Türk kambiyo Mevzuatının uygulamasının öğretimine yönelik bir derstir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Bankacılık sistemini ve uygulamalarını öğrenme

2) Türk kambiyo mevzuatının temel ilkelerini kavrayabilme

3) Kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeleri tanıma

4) banka sisteminde ödeme şekilleri

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bankacılık ve Finans Sisteminin Temel Özelikleri ve Prensipleri
2. Hafta Bankacılığın Tarihi Gelişimi, Banka Çeşitleri ve Türkiye´de Bankacılık
3. Hafta Bankalarda Organizasyon ve Bankaların Denetlenmesi
4. Hafta Merkez Bankacılığı
5. Hafta Mevduat İle İlgili Kavramlar
6. Hafta Kredi ve Kredilendirme Süreci
7. Hafta Uluslararası Bankacılık ve İşlemleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
10. Hafta Sermaye Hareketleri
11. Hafta Türk Parası, Döviz ile Kıymetli Maden, Taş ve eşyalara İlişkin Hükümler
12. Hafta İhracata İlişkin Hükümler
13. Hafta İthalata İlişkin Hükümler
14. Hafta Yetkili müesseseler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 4 3 3 1
PY2) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 5 4 3 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 4 5 3 1
PY4) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 5 4 3 1
PY5) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 4 4 3 1
PY6) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 5 4 3 1
PY7) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 4 5 3 1
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 3 3 1
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 5 5 3 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak 4 5 5 3 1
PY11) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 5 4 3 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 118
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri