DTC 204

Dış Ticaret Finansmanı

Dersin Adı: DTC 204 Dış Ticaret Finansmanı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Öztin Akgüç, Dış Ticaret Finansmanı, Avcıol Basın Yayın, 2009
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı İşletmelerin dış ticaret işlemlerinin finanse edilmesinde kullanılan mali tekniklerin öğrenilmesi, bu tekniklere başvurulabilecek durumlar ile tekniklerin kapsadığı risklerin ve maliyetin kavranması.
Dersin Özeti

Bankaların dış ticaretin finansmanına yönelik kullandırdığı nakdi ve gayrinakdi krediler ile satıcı kredileri, faktoring, leasing, forfating, forward ve futures işlemlerinin yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışından alınabilecek alternatif finansman kaynakları 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Dış ticarette ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarının ve risklerinin anlaşılması

2) Vadeli satış işlemlerinden doğan alacakların finanse edilmesi sorununu aşmak amacıyla kullanılan faktoring ve forfaiting uygulamalarını anlayabilme

3) Ticari bankaların kullandırdığı dış ticaret yönelik nakdi ve gayrinakdi kredilerin hangi amaçla ve nasıl alındığını, risklerini ve maliyetini anlayabilme ve hesaplama

4) Dış ticaret ve elektronik ticarete yönelik sabit varlık yatırımlarının orta ve uzun vadeli finansmanını sağlamak üzere finansal kiralama ve risk sermayesi işlemlerinin nasıl işlediğini, risk ve maliyetini anlayabilme ve hesaplayabilme

5) Küreselleşen dünyada döviz kuru dalgalanmaları sebebiyle dış ticaret yapanların risklerini azaltmak için kullanılan vadeli işlem (forward) ve gelecek piyasalarının (future) işleyişini anlayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dış Ticaret İşlemlerinde ortaya çıkan finansal ihtiyaçların ve risklerin değerlendirilmesi
2. Hafta Kısa, orta ve uzun vadeli finansman kaynaklarının özellikleri ve çeşitleri
3. Hafta Satıcı kredileri ve faktoring işlemleri
4. Hafta Faktoringte dış ticaret uygulamaları
5. Hafta Dış ticarete yönelik ticari bankalar tarafından kullandırılan nakdi döviz kredileri
6. Hafta Gayrinakdi dış ticaret finansmanı kredileri: harici garantiler, akreditif kredisi, kabul ve aval işlemleri, banka kabul piyasasının işleyişi
7. Hafta Finansal Kiralama (Leasing) işlemleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Leasingte dış ticaret uygulamaları
10. Hafta Forfaiting işlemleri
11. Hafta Döviz kuru riskinden korunma aracı olarak forward sözleşmeleri
12. Hafta Döviz kuru riskinden korunma aracı olarak futures sözleşmeleri
13. Hafta Alternatif dış ticaret finansman kaynakları: İslam Kalkınma Bankası Kredileri, Avrupa Yatırım Bankası Kredileri, Ülke Kredileri ve Eurokrediler
14. Hafta Elektronik ticaretin finansmanı yöntemi olarak risk sermayesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 4 3 4 3
PY2) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak 4 5 4 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek 4 4 5 4 5
PY4) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 5 4 5 4
PY5) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak 3 4 4 5 4
PY6) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 5 4 5 4
PY7) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 4 5 5 4
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 3 4 3
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 5 5 4 5
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 4 5 5 4 5
PY11) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 5 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 15 0 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri