DTC 203

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dersin Adı: DTC 203 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi – Dr. Ferudun Kaya, Beta Yayınevi
Yardımcı Ders Kitabı 1) Gürsoy, Yaser, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Ekin Yayınevi, 2012 2) Toroslu, Mahmut Vefa, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Seçkin Yayıncılık, 2013 3) Yarbaşı, Engin , Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Literatür Yayıncılık, 2012 4) Karacan, S
Dersin Amacı Dış ticaret işlemleri, günümüzün şiddetli rekabet ortamında bir işletmenin olmazsa olmaz faaliyetleridir. Bu dersin amacı öğrencilere dış ticaret işlemlerinin ve bu işlemlerin muhasebeleştirilmesi hakkında temel bilgileri ilgili mevzuat ışığında ele almak ve monografiler aracılığı ile muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmektir.
Dersin Özeti

Dış ticaret işlemlerinin tek düzen hesap planındaki yeri, ödeme şekillerinden doğan işlemlerin muhasebeleştirilmesi, dış ticarette KDV ve gümrük vergileri uygulamaları, lojistik, serbest bölgeler ve dış ticaretin diğer farklı alanlarındaki özellikli muhasebe işlemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Yabancı paranın ve dış ticarette kullanılan ödeme işlemlerinin muhasebe kayıtlarını öğrenir.

2) Dış ticarette KDV ve gümrük vergileri uygulamalarını anlar.

3) Dış ticarete yönelik kredi, teşvik ve finansal tekniklerin muhasebe işlemlerine hakim olur.

4) Dış ticaretin farklı alanlarındaki özellikli işlemlerinin muhasebeleştirilmesini öğrenir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dış Ticaret İşlemlerinde Muhasebenin Yeri Ve Önemi
2. Hafta Tek Düzen Hesap Planı Ve Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Hesaplar
3. Hafta Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Nazım Hesaplar
4. Hafta Döviz İşlemleri İle İlgili Değerleme İşlemleri
5. Hafta Akreditifli Ve Kabul Kredili İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
6. Hafta Peşin, Mal Mukabili Ve Vesaik Mukabili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi
7. Hafta İthalat Ve İhracat İşlemlerinde KDV Ve Gümrük Vergileri Uygulamaları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Dış Ticarette Finansman Teknikleri, Teşvikler Ve Kredi İşlemlerinin Muhasebesi
10. Hafta İhraç Kayıtlı Satış Ve Alışlar, Bavul Ticareti Ve Transit Ticaret İşlemlerinde Muhasebe Uygulamaları
11. Hafta Serbest Bölgeler ve Muhasebe İşlemleri
12. Hafta Lojistik ve Komisyon İşlemleri Muhasebesi
13. Hafta Dış Ticarette Fason İşlemler Ve Muhasebe Uygulaması
14. Hafta Dış Ticarette Tevkifat İşlemleri Ve Muhasebesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak 4 4 3 4 1
PY2) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 5 4 4 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek 4 4 5 4 1
PY4) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 5 4 5 1
PY5) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 4 4 5 1
PY6) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 5 4 5 1
PY7) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 4 5 5 1
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 3 4 1
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 5 4 5 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 4 5 5 4 1
PY11) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 5 4 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 128
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri