DTC 108

İhracat ve İthalat Uygulamaları

Dersin Adı: DTC 108 İhracat ve İthalat Uygulamaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Meslek Yüksek Okulları için Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Dr. Ferudun Kaya Beta Yayınevi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; İşletmeler ve dış ticaret türlerine göre iş modelleme becerileri ile e-ticaret uygulamaları işlem hazırlık, uygulama, takip, sonuçlandırma ve taahhüt hesaplarının kapatılması becerileri kazanma
Dersin Özeti

Dış ticarette temel kavramlar Ticari Belgeler, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri, Diğer Belgeler TTeslim şekilleri (INCO-2010) Ödeme şekilleri Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Mevzuatını Oluşturan Unsurlar, İhracat Mevzuatı, İhracat bedelinin tahsili işlemleri, İhracat hesabının kapatılması, İhracat işlemlerinde terkin, İthalat Mevzuatı, İhracatçılar Birliğine Üyelik İşlemleri, Özellik Arz Etmeyen İhracat, Özellik Arz Eden İhracat, İhracat Sürecinin Aşamaları, İthalatta Kayıt İşlemleri, İthalatta İşlem Sürecinin Aşamaları, İthal mallarının sınıflandırılması, İthalat işlemlerinde vergi, Kambiyo işlemleri, Kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- Dünya ticaretine yön veren örgüt, ülke ve ekonomik oluşumları tanıma

2- İthalat ve ihracat mevzuatını öğrenme ve güncellemeleri takip etme

3- İthalat ve ihracat işlemlerini uygulayabilme yetilerine sahip olacaklardır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası ticaretin nedenleri ve tarihsel gelişimi
2. Hafta Dış Ticaret politikalarının türleri ve araçları
3. Hafta Uluslararası ticaret teorileri
4. Hafta İktisadi Birleşmeler Teorisi
5. Hafta Dünya Ticaretindeki Bölgeselleşme Hareketleri ve Türkiye’nin Rolü
6. Hafta Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi - Küresel Ticarete Yön Veren Aktörler (GATT-DTÖ)
7. Hafta Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi - Küresel Ticarete Yön Veren Aktörler (GATT-DTÖ)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Küresel Ticarete Yön Veren Aktörler (GATT-DTÖ)
10. Hafta Ödemeler bilançosu
11. Hafta Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
12. Hafta Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri
13. Hafta Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri
14. Hafta Ödemeler bilançosu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 3 1 1
PY2) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 4 5 1 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 4 4 1 1
PY4) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 4 3 5 1 1
PY5) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 5 5 4 1 1
PY6) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 4 4 1 1
PY7) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 4 5 1 1
PY8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 5 3 5 1 1
PY9) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 4 5 3 1 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 4 3 5 1 1
PY11) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 4 5 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri