DTC 102

Gümrük İşlemleri

Dersin Adı: DTC 102 Gümrük İşlemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gümrük İşlemleri (Ali dölek) , Gümrük mevzuatı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Gümrük mevzuatı ve uygulamalarına hakim olmak suretiyle, öğrencilerin gümrük işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlamak
Dersin Özeti

Gümrük kanunu ve yönetmeliklerine bağlı olarak, gümrüğe gelen ve gümrükten çıkan malların süreçleri, gümrük vergileri, usülsüzlükler ve gümrük müşaviri ve yardımcılarının fonksiyonları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Gümrük işlemlerinin çerçevesini çizen kanuni yapıyı anlayabilme

2) Gümrük işlemlerini yaparken hangi kuruluşlara hangi süreçler için başvurulacağını öğrenme

3) Gümrükte kullanılan elektronik olanlar dahil belgeleri anlama ve doldurabilme becerisine sahip olma

4) Çeşitli amaçlar için gümrüğe gelen veya gümrükten çıkan eşyanın tabi olacağı rejimleri anlayabilmek

5) Gümrük işlemlerinde ortaya çıkan usulsüz işlemleri, bunlardan doğan cezaların hesaplanması ve cezalara itiraz yöntemlerine hakim olmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gümrük kanunu , gümrükle ilgili kavramlar, Gümrük Teşkilatı ve Birimleri
2. Hafta Gümrük belgeleri ve uygulamaları
3. Hafta Gümrük rejimleri: Transit, Dahilde İşleme, Antrepo ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimleri
4. Hafta Gümrük rejimleri: Geçici İthalat, Hariçte İşleme, Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat Rejimi
5. Hafta Gümrük vergileri ve eş etkili vergiler
6. Hafta Gümrüklerde usulsüzlük ve vergi kaybına neden olan işlemler, gümrük vergilerinde cezalar, gümrük vergilerine itiraz
7. Hafta İthalatta gümrük işlemleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İhracatta gümrük işlemleri
10. Hafta İhracatta gümrük işlemleri
11. Hafta Serbest bölgelerde gümrük işlemleri
12. Hafta Eşyanın gümrüğe sunumu ve beyan çeşitleri
13. Hafta Eşyanın gümrük kıymeti ve belirleme esasları
14. Hafta Gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı Mevzuatı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak 4 3 3 4 3
PY2) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 5 4 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 4 5 4 5
PY4) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 5 4 5 4
PY5) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 4 4 5 4
PY6) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 5 4 5 4
PY7) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 4 5 5 4
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 3 4 3
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 5 5 4 5
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 4 5 5 4 5
PY11) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 5 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 158
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri