DTC 101

Dış Ticaret İşlemleri

Dersin Adı: DTC 101 Dış Ticaret İşlemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Meslek Yüksek Okulları için Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Ferudun KAYA
Yardımcı Ders Kitabı DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ ALİ DÖLEK
Dersin Amacı Dış ticaret meslek eğitiminin temelini oluşturacak dış ticaret kavramları, teknikleri ve mevzuatının benimsetilmesi
Dersin Özeti

Dış ticaretin temel kavramlarına bağlı olarak Türk dış ticaret mevzuatının genel olarak açıklanması, dış ticarette teslim şekillerinin anlatılması ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan ticari ve resmi belgelerin öğrenilip doldurulması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan temel teknik kavramlara hakim olma, 

2) Dış ticareti yerel ticaretten ayıran hususları anlayabilmek, 
3) Türkiyenin dış ticaretini düzenleyen gümrük, ithalatihracat ve kambiyo ve teşvik mevzuatının genel çerçevesini kavramak, 
4) Ticari işlemleri gerçekleştirirken, süreç sırasında veya sorun durumunda başvurulacak resmi, ticari ve özerk kurumları ve fonksiyonlarını öğrenmek, 
5) Dış ticaret işlemleri gerçekleştirirken, ihraç ve ithal edilen malın satıcıdan alıcıya ulaşma sürecinde ortaya çıkan risk ve masrafların paylaşımını anlama ve uygulama becerisi kazandırmak

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta tibilite, gümrük, serbest bölgeler ile ilgili temel kavramla
2. Hafta Türk dış ticaret mevzuatının temelleri
3. Hafta Dış Ticaret İşlemlerinde Yer Alan Kuruluşlar: Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri ve Genel Sekreterlikleri ve bunlara bağlı alt örgütler
4. Hafta Dış Ticaret İşlemlerinde Yer Alan Kuruluşlar: İgeme, Eximbank, Milletlerarası Ticaret Odası, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Bankalar, Gümrük müşavirleri, Uluslararası taşımacılık ve lojistik firmaları
5. Hafta Dış ticarette teslim şekilleri: Incoterms: Incotermslerin amaçlar
6. Hafta Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri
7. Hafta Sadece Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında Kullanılan Teslim Şekilleri
8. Hafta ARA SINAVLAR
9. Hafta Dış ticarette kullanılan belgelerin amacı ve sınıflandırılması
10. Hafta Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Temel Belgeler
11. Hafta Dış ticaret işlemlerinde kullanılan dolaşım ve menşe belgeleri
12. Hafta Dış ticaret işlemlerinde kullanılan taşıma belgeleri
13. Hafta Serbest bölgeler , özellikleri , kapsamı , işleyişi
14. Hafta Dış ticaret işlemlerinde kullanılan kalite, standart ve ürün güvenliği belgeleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 3 4 4 3 5
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 4 3 4 5
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 3 3 2 5
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 3 3 2 3 4
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 3 3 1 1 3
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 1 1 1 5
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 4 5 1 3 3
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4 4 3 4
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 2 4 4 4 4
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 4 3 5 3 3
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 3 4 5 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 20 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 140
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri