DPR 220

Hassas Tutucular

Dersin Adı: DPR 220 Hassas Tutucular
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.Mustafa YILDIZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı hassas tutucular
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Hareketli bölümlü protezlerde kullanılan sürgü, ball, bar, teleskop ve magnet hassas tutucuların yapım yöntem ve tekniklerini tartışabilir
Dersin Özeti

Mevcut duruma göre hassas tutucuları planlayabilme,uygulayabilme yöntemlerini öğrenir ve hekim tarafından önerilen hassas tutucuların uygunluğunu bilir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Bölümlü protezde kullanılabilecek hassas tutucuların tipine karar verebilir

2. Gelen ölçüye göre hekim tarafından önerilen hassas tutucuların uygun olup olmadığını

yorumlar.

3. Mevcut dişlerin durumuna göre gerekli hassa tutucuyu planlayabilir ve uygulayabilir

4. Hassas tutucunun en doğru şekilde yapılması için gerekenleri yorumlar

5. Hekimle iletişim halinde ve hastanın istekleri doğrultusunda hareketli protezin klinik

uygulamaları için gerekli hassas tutucu tipini tanımlar.

 
 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hassas tutucuların sınıflandırılması
2. Hafta Kuron içi hassas tutucular
3. Hafta Kuron içi hassas tutucuların döküm işlemleri
4. Hafta Kuron dışı hassas tutucular
5. Hafta Ball tutucular
6. Hafta Locator tutucular
7. Hafta Bar tutucular
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Teleskobik tutucular (çift kuron tekniği)
10. Hafta Primer kuronların yapımı
11. Hafta Primer kuronların freze işlemleri
12. Hafta Sekonder kuronların ve iskelet alt yapının yapımı
13. Hafta Manyetik tutucular I
14. Hafta Manyetik tutucular II
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 2 3 5 3 3
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 1 3 3 4 5
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir 4 1 3 2 5
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 3 1 4 3 4
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4 5 2 2 5
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4 4 4 3 3
PY7) . Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 2 2 5 3 3
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 3 4 5 1 2
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 4 2 4 5 3
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 3 4 5 2
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 4 3 3 2 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri