DPR 218

Kalite Yönetim Sistemleri

Dersin Adı: DPR 218 Kalite Yönetim Sistemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Arif AKSOY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kalite yönetim sistemleri
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Kalite yönetim sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür.
Dersin Özeti

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır. Artık müşteri beklentilerini karşılamak yeterli olmamakta müşteri beklentilerinin de ötesine geçmek gerekmektedir. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu sebeple, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu  dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 

1. Kalite ve Yönetim Sistemlerinin tanımını öğrenir.

2. Kalite ve Yönetim Sistemlerinin önemini öğrenir.

3. Kalite ve Yönetim Sistemlerini öğrenir.

4. Süreç Yönetimini Uygulamayı Öğrenir.

5.Süreç Yönetimini Uygulamayı ve önemini öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kalite Kavramı
2. Hafta Kalite Felsefesi
3. Hafta Kalite Yönetim Sistemlerinde Temel Kavramlar
4. Hafta Kalite Kontrol
5. Hafta Kalite Güvence Kalite İyileştirme
6. Hafta Toplam Kalite Yönetimi
7. Hafta Kalite Yönetim Teknikleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
10. Hafta PUKO Döngüsü
11. Hafta Problem Çözme Metodolojisi
12. Hafta 5S
13. Hafta Standardizasyon
14. Hafta Sertifikasyon
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 4 1 4 5 2
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 4 2 4 3 5
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir 4 4 2 3 1
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 2 3 4 4 2
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4 2 2 3 3
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 3 1 2 1 4
PY7) . Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 4 5 3 4 1
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 3 4 5 1 2
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 3 1 2 5 1
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 2 3 4 5
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 3 4 4 4 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri