Dersin Adı:
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 0
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Yasemin CAF
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı çiğneme fizyolojisi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye TME anatomisi çene-dişlerin ilişkileri tanıma yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin Özeti

TME anatomisi, Çiğnemenin İncelenmesi,Oklüzyonun incelenmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Çiğneme sisteminin kas ve kemik yapısını,

2. Oklüzyon kuvvetlerini,

3. Temporal mandibula eklem anatomisi ve fizyolojisini,

4. Çiğneme, yutkunma ve konuşma fonksiyonlarını,

5. Oklüzyonu koruma yöntemlerini öğrenmeleri amaçlanır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mandibula Anatomisi
2. Hafta Temporal Mandibula Eklem Anatomisi
3. Hafta Mandibula Kırıkları Ve Tedavi Yöntemleri
4. Hafta Mandibula Fraktürü
5. Hafta Oklüzyon
6. Hafta Bennett Hareketi
7. Hafta Oklüzyon Kuvvetleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Artikülasyon Kanunları
10. Hafta Çiğneme Sisteminin Kemik Yapısı
11. Hafta Çiğneme Sisteminin Kas Yapısı
12. Hafta Çiğneme Sisteminin Arterleri, Venleri Ve Lenfa Damarları
13. Hafta Çiğneme, Yutkunma Ve Konuşma Fonksiyonları
14. Hafta Oklüzyonu koruma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 4 3 2 1 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 3 5 1 2 1
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir 3 4 4 1 2
PY4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 3 3 1 3 5
PY5) Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4 2 3 2 5
PY6) Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 2 3 4 4 5
PY7) Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 2 4 3 1 4
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 3 2 5 2 5
PY9) Alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 1 3 3 4 5
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 2 4 4 5
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 1 3 2 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri