SHM 002

Sağlıkta Meslek Etiği

Dersin Adı: SHM 002 Sağlıkta Meslek Etiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.Önder TAŞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Deontoloji ve Etik
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Deontoloji ve etikle ilgili temel kavram ve yaklaşımların, etik ilkelerin, hasta hakları, yaşlılıkla ilgili etik kavramların öğretilmesidir
Dersin Özeti

Deontoloji ve etik ile ilgili temel kavramlar, etik ilkeler, hasta/yaşlı hakları ve başlıca tıbbi etik sorunlar gibi konuları kapsamaktadır

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Meslek etiği ve kurallarını tanımlar 
2) Ahlaki, mesleki ve kültürel yozlaşma ve nedenlerini izah eder 
3) İş sağlığı ve güvenliği alanında etik olan ve etik olmayan davranışlar ve sonuçlarını kavrar 
4) Etik dışı davranışları etkileyen faktörleri açıklar 
5) Kurumsal etik yönetimi bilgi ve becerilerini kazanır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ahlak, deontoloji ve etik tanımları
2. Hafta Etik ilkeler, Etik kurullar ve komiteler, etik ikilemler, etik sorunlar
3. Hafta Meslek etiği, tıbbi etik, hukuk , değer ve kavramlar
4. Hafta Sağlık uygulamalarında etik ve değerler
5. Hafta Geriatri ve etik
6. Hafta Ötenazi ve etik
7. Hafta İnsan hakları ve evrensel bildirgesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sağlık ve Hastalık ile Hasta hakları
10. Hafta Hasta hakları
11. Hafta Sağlık-hastalık
12. Hafta Sağlık mesleği ile ilgili suç tanımları
13. Hafta Tıpta etik sorunlar, malpraktis, hukuki uygulamalar, etik karar verme
14. Hafta Yaşlı bireyin hakları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) . Dişlerin anatomik ve morfolojik özelliklerini tartışabilecektir. 3 3 3 3 3
PY2) Genel dental morfolojik kavramları tanımlar 3 1 4 4 1
PY3) Dişlerin bölümlerini, yapılarını ve içeriğini açıklar 1 1 1 1 1
PY4) Ön ve arka grup dişleri birbirinden ayırt ede 2 5 2 4 4
PY5) Ön ve arka grup dişlerin çiğneme sistemindeki işlevlerini yorumla 5 2 4 5 5
PY6) Ön ve arka grup dişlerin morfolojik yapılarını karşılaştırır 2 1 3 2 1
PY7) Dental formül, notasyon kavramı ve notasyon sistemlerini ayırt edebilecektir. 2 3 5 4 1
PY8) Farklı numaralandırma sistemlerini ayırt eder 4 2 3 4 4
PY9) Dental ark, dentisyon ve dişlenme kavramlarını özetler. 1 5 1 2 1
PY10) Daimi ve süt dişlenme arasındaki farkları örnekler 1 4 3 2 1
PY11) Daimi ve süt dişlenme paternlerini ve sürme zamanlarını aktarır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri