DPR 205

Porselen Protezler I

Dersin Adı: DPR 205 Porselen Protezler I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.Ali SARAÇ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı PORSELEN PROTEZLER
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Metal seramik kuron ve köprü protezlerinin metal alt yapı ve seramik aşamalarını yapmak.
Dersin Özeti

Porselen protezlerşn özelliklerini bilir

Porselen Protez uygulamasını yapar

Porselen protezlerin yapısını tanır

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci; 

1.Metal seramik kuron köprü restorasyonların bütünlüğünü koruyacak faktörleri tartışabilir.

2.Metal -porselen bağlantısını tanımlar

3.Kumlamanın önemini açıklar

4.Oksitleme hatalarını tanır.

5.Metal seramik kuron köprü restorasyonların estetik faktörleri açıklar

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kuron Alt Yapı Mum Modelajı Yapmak
2. Hafta Döküm Yapmak
3. Hafta Kumlama Ve Tesviye Yapmak
4. Hafta Kumlama Ve Oksitleme Yapmak
5. Hafta Dayanak Dişlerde Alt Yapı Modelajı Yapmak
6. Hafta Gövde Modelajı Yapmak
7. Hafta Üyeler Arası Bağlantı Bölgelerini Yapmak
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Porselen İşlemek Ve İç Makyaj Yapmak
10. Hafta İlave Porselen İşlemek
11. Hafta Porselen Tesviyesi Yapmak
12. Hafta Dış Makyaj Yapmak
13. Hafta Glaze Yapmak
14. Hafta Mekanik Cilalama Yapmak
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 4 3 5 2 5
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 4 2 4 5 2
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir 1 3 2 4 4
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 3 3 4 2 1
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5 2 3 1 4
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 3 4 4 2 1
PY7) . Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 3 5 3 1 2
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 3 3 4 5 5
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 1 2 3 3 2
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 2 5 4 3
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 3 4 4 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri