DPR 204

Porselen Protezler II

Dersin Adı: DPR 204 Porselen Protezler II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.Ali SARAÇ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı PORSELEN PROTEZLER
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Metal desteksiz porselen ile inlay, onlay, kron ve köprü protezlerinin yapımı ve seramik protezlerin tamiri.
Dersin Özeti

Metal desteksiz porselen ile inlay, onlay, kron ve köprü protezlerinin yapımı ve seramik protezlerin tamiri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenci; 
1.Metal desteksiz seramik kuron köprü restorasyonların bütünlüğünü koruyacak faktörleri
tartışabilir.
2.Metal desteksiz seramik restorasyonlarda basamak tasarımını tanımlar
3.Bağlantı bölgesinin önemini açıklar
4.Metal desteksiz seramik köprü restorasyonların estetik faktörleri açıklar
5.Zirkon alt yapının tabakasının renge etkisini tartışır.
 
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Revetman modelde Lamineyt , veneer restorasyon, inley, onley çalışması
2. Hafta Mum modelaj-ısıyla presleme ve tabakalama tekniğiyle Lamineyt veneer restorasyon, inley, onley çalışması
3. Hafta Mum modelaj-ısıyla presleme ve boyama tekniğiyle Lamineyt veneer restorasyon, inley, onley çalışması
4. Hafta Cad-Cam tekniğiyle Lamineyt veneer restorasyon, inley, onley çalışması
5. Hafta Mum modelaj-ısıyla presleme ve boyama tekniğiyle Lamineyt veneer restorasyon, inley, onley çalışması
6. Hafta Ptfoli tekniğiyle porselen kuron çalışması
7. Hafta Cam infiltre tam porselen tekniğiyle kuron çalışması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Cam infiltre tam porselen tekniğiyle köprü çalışması
10. Hafta Mum modelaj-ısıyla presleme ve tabakalama tekniğiyle tam porselen kuron ve köprü çalışması
11. Hafta Mum modelaj-ısıyla presleme ve boyama tekniğiyle tam porselen kuron ve köprü çalışması
12. Hafta Porselen tamiri
13. Hafta Metal alt yapıya sıcak lehim
14. Hafta Metal alt yapı sıcak lehim
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 2 3 5 4 1
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 3 3 2 3 4
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir 3 2 1 4 5
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 4 1 3 2 3
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5 4 2 3 4
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 3 4 3 1 2
PY7) . Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 1 3 4 4 3
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 2 4 3 1 5
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 1 2 4 5 2
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 2 3 4 5 3
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 2 3 4 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri