DPR 203

Sabit Protezler II

Dersin Adı: DPR 203 Sabit Protezler II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.sezer ATAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Sabit protezler
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Kron protezleri dışında kalan metal inley, onlayler ve kök destekli post-core restorasyonların yapımı
Dersin Özeti

Post core,indirekt post corerestosyonları bağımsız şekilde yönetebilme ve beceri sahibi olmak

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci; 

1.Post corerestorasyonlarının yapım aşamalarını bağımsız şekilde yönetebilir.

2.İndirekt post corerestorasyonların özelliklerini özetler

3.Post corerestosyonlarının tasarım prensiplerini tartışır.

4.Farklı post corerestorasyonlarında kullanılan materyallerin özelliklerini tartışabilir

5.Metal döküm postların yapım aşamalarını uygular

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnley ve onley için model hazırlanması ve modelaj
2. Hafta Döküm
3. Hafta Döküm inley ve onleylerin tesviyesi
4. Hafta Döküm inley ve onleylerin cilası
5. Hafta Mum ile direkt post-core modelajı ve manşete alma
6. Hafta Döküm
7. Hafta Tesviye ve kumlama
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Zirkon çubuk üzerine seramik pişirilmesi
10. Hafta Ağızda şekillendirilmiş reçine post-core dökümü
11. Hafta Tesviye
12. Hafta Kumlama
13. Hafta Modele mum ile post-core modelajı yapmak
14. Hafta Presleme fırınında post- core bitimi yapmak
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 1 5 4 3 2
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 1 3 4 5 1
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir 2 2 5 5 4
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 2 4 4 5 4
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 3 5 2 2 1
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 3 3 2 5 3
PY7) . Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 3 3 4 4 1
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 2 4 2 5 4
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 3 1 3 2 5
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 2 4 5 1
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 5 3 2 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri